Przetargi i zamówienia - Jaworzno - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8438359 2021-10-15
godz. 09:00
Śląskie Badanie rynku potencjalnych Wykonawców - „Budowa linii kablowej 110 kV wraz ze stacją 110/20 kV w celu przyłączenia farmy fotowolt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443783 2021-10-15
godz. 09:00
Śląskie Przegląd, kalibracja kamery termowizyjnej Flir P620 Biura Inżynierii i Zarządzania Technicznego w TAURON Wytwarza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453802 2021-10-15
godz. 09:00
Śląskie CEOWNIK 180mm GAT.St3S

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446733 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Uszczelnienie rysy w ścianie żelbetowej zbiornika wody skoagulowanej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450523 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Roboty budowlane – remont pokrycia dachów nad pomieszczeniami rozdzielni dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Brzeszcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450744 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Dostawa: PRZEPŁYWOMIERZ 55S1Z-EH1E1AA0AEAC PROMAG 55

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450747 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Usługa – wykonanie laboratoryjnych badań geomechanicznych skał górotworu dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Brzeszcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451881 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Usługa remontu wypalarki plazmowej Powermax 85 Hypertherm firmy ELMACH dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451882 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Usługa remontu ściany czołowej obiektu ZPMW dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. - ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452539 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie DOSTAWA: BLOK PRZYGOTOWANIA SPRĘŻ.POWIETRZA G1/2" ART.50.1503.1212.40 PREMA ORAZ ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 DTE G3/8" 0876.611.004.59...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454434 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Usługa podbicia w planie i profilu kolejowej wagi dynamicznej dla Tauron Wydobycie S.A. – ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454433 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Dostawa: RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE 10 kV PN-EN60903+A11

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447371 2021-10-15
godz. 11:00
Śląskie Wzorcowanie i sprawdzenie kalibratorów oraz kontrolnych przyrządów pomiarowych w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448242 2021-10-15
godz. 11:24
Śląskie Udział w postępowaniu na dostawy sukcesywne środka chemicznego PENTOMAG 2550

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450746 2021-10-15
godz. 13:00
Śląskie Dostawa ZESTAW NAPRAWCZY KAT. 864-043241 ALCHEM POMPA PRÓŻNIOWA TYP N86 KN.18 230V do TAURON Wytwarzanie S.A. - E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455806 2021-10-15
godz. 14:00
Śląskie Serwis obmurza kotłów fluidalnych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie -Ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451590 2021-10-15
godz. 15:00
Śląskie Rekonfiguracja warstwy operatorskiej systemu sterowania sprężarkowni w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457845 2021-10-15
godz. 15:00
Śląskie Serwis urządzeń wentylacji i klimatyzacji w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna- Elektrownia Jaworzno III w Jaworzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459564 2021-10-18
godz. 00:00
Śląskie Dostawa bednarki 40x5mm nie ocynkowanej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458337 2021-10-18
godz. 09:00
Śląskie Serwis obwodów sterowania, pomiarów i zabezpieczeń w rozdzielniach elektrycznych TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435207 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Serwisowanie klimatyzatorów w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Siersza w Trzebini

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447940 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Dostawa, instalacja i uruchomienie spektrometru plazmowego ICP-OES

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453652 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Usługa remontu poprzez regenerację zabieraków dwułańcuchowych bębnów do przenośnika zgrzebłowego typu Rybnik 80 dla Tauron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455799 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Usługa wykonania okresowego przeglądu aparatury AKPiA wraz z obwodami pomiarowymi w stacji odmetanowania dla TAURON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455798 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Oczyszczenie z zalegającego popiołu i żużla kanałów eżekcyjnych w Kotłowni poz.0,00 - oraz powierzchni dachów obiektów zlokalizowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458336 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Dostawa stopnia sprężającego KUBICEK typ 3D100B-400

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447373 2021-10-18
godz. 11:00
Śląskie Udział w postępowaniu na dostawy gazów technicznych dla Spółek Grupy TAURON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412468 2021-10-18
godz. 12:00
Śląskie Usługi w zakresie świadczenia napraw i obsługi serwisowej NIEgwarancyjnej kombajnów ścianowych typu 4LS produkcji KOMATSU JOY Global (Poland) Sp. z o.o. dla TAURON Wydobycie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452190 2021-10-18
godz. 13:00
Śląskie Dostawa CZĘŚCI DO ELEKTROFILTRA FPA 4x3,25M do TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451880 2021-10-18
godz. 13:00
Śląskie Dostawa IZOLATOR WAŁU i ŚRUBY WYGARNIAJĄCE ELEKTROFILTRA FPA do TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)