Zlecenia - Jaworzno - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7893619 2021-01-18
godz. 09:00
Śląskie 234/N/AS Usługi transportowe ambulansami sanitarnymi i samochodami ciężarowo-osobowymi dla TAURON Wydobycie S.A. 1 Część nr 1 – u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7873457 2021-01-18
godz. 10:00
Śląskie 1 MODUŁ SENSORA metanu CH4 MX-6 ZG Sobieski 8 Sztuka 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877969 2021-01-18
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont wózków wygarniających P15C, P15D typu WKH 800 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7896699 2021-01-18
godz. 10:00
Śląskie 1 Skrócenie przenośników taśmowych PT-24a i PT-24b wraz z ich modernizacją -zabudową nowych napędów w TAURON Wytwarzanie Spółka Ak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904047 2021-01-18
godz. 10:00
Śląskie 1 Serwis i konserwacja instalacji i aparatury do pomiaru emisji gazów i pyłów w spalinach w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904362 2021-01-18
godz. 10:00
Śląskie 1 Dostawa zasuw klinowych typ AMG 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900903 2021-01-19
godz. 10:00
Śląskie 1 Wykonanie prac zabezpieczających na Blokach 120 MW branży kotłowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904358 2021-01-19
godz. 10:00
Śląskie 1 Wykonanie prac zabezpieczających na Blokach 120 MW branży turbinowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916674 2021-01-20
godz. 00:00
Śląskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zmieszanych innych niż niebezpieczne) z podziałem na zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916675 2021-01-20
godz. 00:00
Śląskie Sukcesywna dostawa ciekłego gazu LPG (propanu przeznaczonego do celów opałowych) do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7881897 2021-01-20
godz. 10:00
Śląskie 1 Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 21 z TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899314 2021-01-20
godz. 10:00
Śląskie 1 Serwis mierników gazów QRAE II i Toxi RAE Pro w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie 1 Zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898501 2021-01-20
godz. 10:00
Śląskie 1 Okresowe przeglądy konserwatorskie oraz serwis wózków spalinowych i elektrycznych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Odział E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903517 2021-01-20
godz. 12:00
Śląskie Usługi w zakresie eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych dla TAURON Wydob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7893618 2021-01-20
godz. 14:00
Śląskie 224/N/RF Dostawa sit gumowych, poliuretanowych i stalowych do przesiewaczy dla TAURON Wydobycie S.A. 1 1. Sita gumowe 1 Zadanie 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907474 2021-01-21
godz. 10:00
Śląskie 1 Prace konserwacyjne i awaryjne w zakresie urządzeń HVAC w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914021 2021-01-21
godz. 10:00
Śląskie Dostawa aramtury przemysłowej 1. Dostawa zaworów 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923160 2021-01-21
godz. 10:00
Śląskie PKM\ZO\1\2020 Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Srodki czystości i artykuły chemiczne P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880697 2021-01-22
godz. 10:00
Śląskie Dostawa sorbentu adsorbcyjnego Sedapac do osuszacza powietrza dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III 1 Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7886369 2021-01-22
godz. 10:00
Śląskie Dostawy odczynników chemicznych stosowane w Laboratorium Centralnym TW S.A 1 Zadanie nr 1 - odczynniki chemiczne ACROS 1 Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914129 2021-01-22
godz. 10:00
Śląskie Dostawa materiałów elektrycznych 1. materiały elektryczne 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889221 2021-01-22
godz. 12:00
Śląskie 1 240/N/RF Usługa montażu rurociągu odwadniającego i przeciwpożarowego w wyrobisku górniczym dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Gó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891404 2021-01-22
godz. 12:00
Śląskie 1 237/N/RPUsługi w zakresie napraw i obsługi serwisowej urządzeń elektrycznych produkcji Elektrometal S.A. dla TAURON Wydobycie S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894206 2021-01-22
godz. 12:00
Śląskie 1 Remont bieżący kotła właściwego OFz-425 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini 1 Zadanie 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903516 2021-01-22
godz. 12:00
Śląskie 1 Dostawy śrub dla TAURON Wydobycie S.A. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905523 2021-01-22
godz. 12:00
Śląskie 1 244/N/JMS Dostawa wozów i platform torowych dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7893617 2021-01-22
godz. 14:00
Śląskie 231/N/RF Dostawy części zamiennych do zgarniaczy płytkowych zanieczyszczeń przenośników taśmowych dla TAURON Wydobycie S.A. 1 1: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921657 2021-01-24
godz. 23:59
Śląskie Wdrożenie nowych usług oraz nowych metod pracy drogą do wzrostu konkurencyjności firmy Przedmiotem zamówienia jest zakup wartości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921658 2021-01-24
godz. 23:59
Śląskie Wdrożenie nowych usług oraz nowych metod pracy drogą do wzrostu konkurencyjności firmy Urządzenie do regeneracji układów paliwowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901920 2021-01-25
godz. 10:00
Śląskie 1 PRACE DODATKOWE – ELEKTROWNIA SIERSZA – Koszenie traw, wycinka samosiejek, przycięcie żywopłotów i krzewów, pozbieranie gałęzi n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)