Przetargi i zamówienia - Grudziądz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10119341 2023-12-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług psychologicznych dla MOPR na 2024 rok.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119302 2023-12-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie pochówku zmarłych, których pochowanie należy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu oraz dzieci martwo urodzonych bez względu na czas tr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107080 2023-12-04
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa odczynników, pasków odczynnikowych, wyrobów diagnostycznych i jednorazowych artykułów medycznych Część 1: Testy paskowe do badania moczu (do istniejącego analizatora LAURA Smart) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109438 2023-12-04
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa jaj kurzych dla ZPM Bursa Grudziądz w 2024r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawy jaj kurzych dla CPDiPR w Grudziądzu w roku 2024. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10110097 2023-12-04
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa ryb mrożonek i przetworów rybnych, warzyw i owoców mrożonych oraz produktów mącznych mrożonych dla ZPM Bursa Grudziądz w 2024r PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa ryb mrożonek i przet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10110100 2023-12-04
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie „Sprzedaż oraz sukcesywne dostawy pieczywa i artykułów piekarniczych dla ZPM Bursa Grudziądz w 2024r”. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sprzedaż oraz sukcesywne dostawy pieczywa i artykułów piekar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111549 2023-12-04
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia pracowni - stoły i meble laboratoryjne w ramach realizacji projektu „Podnoszenie umi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115375 2023-12-05
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu sportowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10098621 2023-12-05
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRUDZIĄDZU Część 1: Ubezpieczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117731 2023-12-06
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zlecę transport blachy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119358 2023-12-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie na rzecz Zamawiającego bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112393 2023-12-06
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Grudziądz i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.Przedmiotem zamówienia jest świa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113859 2023-12-06
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa żywności dla ZPM Bursa Grudziądz w 2024 r. Część 1: Dostawa artykułów spożywczych dla ZPM Bursa Grudziądz w 2023 r Część 2: Dostawa Mięsa wieprzowego i wędliny, drobiowe i wędli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114659 2023-12-06
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług pocztowych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120180 2023-12-07
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawy mrożonek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10057453 2023-12-07
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie PRZYJMOWANIE ODPADÓW Z MZK SP. Z O.O. Numer referencyjny: ZP-MZK-2023-26-1 Postępowanie obejmuje transport odpadów z Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu. Postępowanie zost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116950 2023-12-07
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa geodezyjna Gminy Grudziądz w roku 2024.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje poszczególne rodzaje usług:1) Wykonanie mapy do celów projektowych skal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119318 2023-12-07
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa wraz z rozładunkiem karmy dla psów i kotów przebywających w COZ w Grudziądzu, ul. Przytulna 1 oraz kotów wolno bytujących na terenie Grudziądza, a także żwirku dla kotów przebywający...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113124 2023-12-07
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa paliw płynnych na potrzeby PZD w Grudziądzu w 2024 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest; „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu w 2024 r.” w ilościac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113051 2023-12-07
godz. 12:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawy implantów na Oddział Neurochirurgii na okres 24 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120181 2023-12-08
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawy ryb oraz przetworów rybnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10069419 2023-12-08
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W MIEŚCIE-OBIEKT I, II, III, IV, V, VI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109708 2023-12-08
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Utrzymanie terenów zielonych w mieście-obiekt I, II, III, IV, V, VI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10050676 2023-12-08
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie „Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Bluszczowej” (z podziałem na dwie części ) Część 1: Część pierwsza: wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa obiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114840 2023-12-08
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Sprzedaż wraz z dostawą łychy do materiałów sypkich na potrzeby OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Łycha do materiałów sypkich Model 980/A9952: - szerokoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115309 2023-12-08
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Sprzedaż wraz z dostawą zamiatarki na potrzeby OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zamiatarka 1) Model S.C. 240; 2) szerokość robocza 2,4 m; 3) napęd hydra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120608 2023-12-08
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawy artykułów sypkich dla CPDiPR w Grudziądzu w roku 2024. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu i załączonym projekcie umowy. 1 dostawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120624 2023-12-08
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawy słodyczy dla CPDiPR w Grudziądzu w roku 2024. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu i załączonym projekcie umowy. 1 dostawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120632 2023-12-08
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawy artykułów przetworzonych dla CPDiPR w Grudziądzu w roku 2024. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu i załączonym projekcie umowy. 1 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120633 2023-12-08
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawy nabiału i tłuszczy dla CPDiPR w Grudziądzu w roku 2024. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu i załączonym projekcie umowy. 1 dostawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)