Przetargi i zamówienia - Gdynia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7370442 2020-04-06
godz. 00:00
Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/RPOWP Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego optymalizującego proces transporto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406164 2020-04-06
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa pojemników/koszy do selektywnej zbiórki odpadów przystosowanych do zbiórki bioodpadów. Znak postępowania nr 27/FZP/FG/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406593 2020-04-06
godz. 10:00
Pomorskie ZM/0731/2020 Dostawa środków czystości wg zestawienia PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 AJAX ŻEL DO MYCIA GLAZURY 0,75 l 588 szt. 2 ARIEL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409563 2020-04-06
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa kół żeliwnych, blachy, prętów i zaprawy (do wykonania prac warsztatowych). (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawarty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409561 2020-04-06
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa części do osuszaczy falowodów WGD-400. (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 1 do zaproszenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409559 2020-04-06
godz. 11:00
Pomorskie Przegląd kotła parowego VX 704B 15 na ORP LECH zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390067 2020-04-06
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów rekreacji przy ul. Chabrowej, ul. Rumskiej i ul. Gulgowskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7373051 2020-04-07
godz. 00:00
Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2020 Zapytanie ofertowe dotyczy prac nad badaniem algorytmów „Programista/badacz algorytmów” przewidzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403060 2020-04-07
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie przez 24 miesiace usług transportu sanitarnego dla pacjntów UCMMiT Numer referencyjny: 03a/UCMMiT/PN/SP/2020 1.Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405238 2020-04-07
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, pionowych i ukośnych, ortofotomapy tzw. prawdziwej ( true ortho ), czter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390265 2020-04-07
godz. 10:00
Pomorskie Budowa miejsc postojowych przy ul.Unruga 53 w Gdyni Numer referencyjny: 44/20 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409565 2020-04-07
godz. 11:00
Pomorskie Wykonanie przeglądu radiostacji ratowniczych MR-509 firmy Becker. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411090 2020-04-07
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa płynu dezynfekcyjnego Lerasept Spezial 5%. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do zaproszeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412095 2020-04-07
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa materiałów sanitarnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409589 2020-04-07
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa farb budowlanych, rozpuszczalników i impregnatów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408430 2020-04-08
godz. 00:00
Pomorskie 38/POIR_1.1.1/2020 Usługa badawcza obejmuje przeprowadzenie badania klinicznego przez podmiot leczniczy prowadzący stacjonarne św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410393 2020-04-08
godz. 00:00
Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ENM.PI/2020 Dotyczy: Zakup robota przemysłowego do powtarzalnych czynności montażowych Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372639 2020-04-08
godz. 09:30
Pomorskie Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych do procedur endowaskularnych z zakresu angiologii oraz trombektomii mechanicznej do lokaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406840 2020-04-08
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa sprzętu stołowo-kuchennego dla Służby Żywnościowej Numer referencyjny: 37/KPW/ŻYWN/2020 Dostawa sprzętu stołowo-kuchenneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372578 2020-04-08
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji XIV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Placówek Specjalisty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402168 2020-04-08
godz. 10:00
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Platforma narzędzie informatyczne do ankietyzacji monitoringu losów absolwentów oraz aktualizacja kompon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402166 2020-04-08
godz. 10:00
Pomorskie PLATFORMA NARZĘDZIE INFORMATYCZNE Z LICENCJAMI DO BADANIA TALENTÓW DLA 300 OSÓB PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 PLATFORMA/NARZĘDZIE INF...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408581 2020-04-08
godz. 10:45
Pomorskie Wynajęcie cywilnego statku powietrznego wraz z załogą do zabezpieczenia specjalistycznego szkolenia spadochronowego Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400276 2020-04-08
godz. 11:00
Pomorskie Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Spokojnej w Gdyni – ETAP I Numer referencyjny: EZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408643 2020-04-08
godz. 11:30
Pomorskie Usługa polegająca na utrzymaniu oraz pracach naprawczych mola w Gdyni Orłowie Numer referencyjny: EZP.271.17.2020 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383912 2020-04-08
godz. 12:15
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zieleni wraz z oświetleniem w rejonie Skweru Arki Gdynia w Gd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372638 2020-04-09
godz. 09:30
Pomorskie Sukcesywne dostawy asortymentu urologicznego do lokalizacji w Wejherowie Numer referencyjny: D25C/251/N/6-8rj/20 Jednorazowe ewa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393398 2020-04-09
godz. 10:00
Pomorskie ZP/12/2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla przebudowy Stacji Uzdatniania Wody „Rumia” wraz z przebudową ujęć...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408734 2020-04-09
godz. 12:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych na terenie nieruchomości – placówek podległych MOPS w Gdyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410303 2020-04-09
godz. 12:30
Pomorskie Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, drobiu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni Numer referencyjny: MOPS.DZP.322.3.15/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)