Przetargi i zamówienia - Gdańsk - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9304695 2022-11-28
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Myśliwska - nr dzial.: 53-364/3, 53-364/4 32.22# Budowa linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych - wiel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307572 2022-11-28
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański gmina miejska ul. Sportowa nr dzial.: 54/3, 54/4, 57/1 0#Usunięcie kolizji na podstawie art. 39 ust.5 Ustawy o drogach publ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307586 2022-11-28
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Pomlewo Przywidz gmina wiejska nr dzial.: 28 34.22# Dostosowanie stacji transformatorowej, przyłącze kablowe nn YAKXS 4x120, KRSN-P2, DTsprawa ZN/11616/3333...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307625 2022-11-28
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Reda Reda gmina miejska ul. Skautów nr dzial.: 504/2 ob.02 37.22# Wykonanie robót: wplecenie P1 w ist. kabel wg WP-P/21/095584 i projektu nr 895/36MMD/22. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307589 2022-11-28
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Wiślinka Pruszcz Gdański gmina wiejska - nr dzial.: 342/1, 342/3 40.22# Dostosowanie pola nr 10 sekcja I w rozdzielni 15kV w GPZ CEDRY dla za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307598 2022-11-28
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Kleszczewo Trąbki Wielkie gmina wiejska nr dzial.: od 141/21 do 141/50 40.22# Dostosowanie stacji transformatorowej; budowa linii kablowej nN ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315717 2022-11-28
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Rąty Somonino gmina wiejska nr dzial.: 42/22 42.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania domu jednorodzinnego na dz. 42/22 w m. Rąty....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9257973 2022-11-28
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa autoklawu laboratoryjnego, pH-metru stołowego oraz zestawu 6 pipet automatycznych wraz ze stojakiem dla Katedry Cytologii i Embriologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9275304 2022-11-28
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa zestawów diagnostycznych do izolacji i wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 3 częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9278543 2022-11-28
godz. 09:00
Pomorskie Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w latach 2023-2024 w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Gdańsk Numer referencyjny: 30/DZP/2022/PN/WUDiM Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9319782 2022-11-28
godz. 09:00
Pomorskie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej od dnia 01 stycznia 2023 r. od godz. 7:00 i trwa do dnia 1 października 2023 r. do godz. 7...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9308097 2022-11-28
godz. 09:00
Pomorskie Świadczenie usług sprzątania otoczenia oraz wybranych pomieszczeń części oddziałów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Część 1: Utrzymanie czystości w budynkach NMM: OKM oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307550 2022-11-28
godz. 09:30
Pomorskie WYKONANIE CAŁODOBOWO USŁ. BADAŃ WRAZ Z WYSTAWIENIEM ZAŚWIADCZ. ORAZ POBRAŃ U OSÓB SKIEROW. PRZEZ F-SZY POLICJI PROWADZĄCYCH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE NA TERENIE DZIAŁANIA KPP W WEJHEROWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9258259 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Projekt bud. wraz z mat. do uzyskania decyzji ZRID, projekt wyk., mat. przetargowe oraz pełn. nadzoru autorskiego dla zad.: BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DK nr 55 NA ODC. MALBO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9261215 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa systemu nawigacji inercyjnej dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego Numer referencyjny: 5750.291.1.151.2022.KK 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa system...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9261333 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Usługi pozyskiwania personelu Numer referencyjny: 52/PN/2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi, polegającej na dokonaniu naboru oraz skierowaniu do Zamawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9264814 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie DOSTAWY ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH Numer referencyjny: PN/14/2022 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do dwóch magazynów żywnościowych Zamawiającego, zlokalizowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9270876 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie napraw i remontów branży budowlanej na wybranych obiektach na terenie Zakładu Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. oraz obiektach PKN ORLEN zlokalizowanych w Gdańsku, wg bieżących...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9297839 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Remont pomieszczeń 029,703, 705/707 oraz 709 w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń 02...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9302637 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie PWK ZU/162/2022/MK - Remont automatyki pompowni benzyn 2080 w zakresie systemów sterowania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9313221 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa drobnych elementów elektronicznych i materiałów mechanicznych na potrzeby projektu: Highly Accurate and Autonomous Programmable Platform for Providing Air Pollution Data Services ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314218 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Usługa remontu kapitalnego kompresora TA-3000 na instalacji 1030.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314714 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Zakup specjalistycznych usług szkoleniowych dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Część 1: Realizacja specjalistycznych szkoleń informatycznych w ramach zakupionych voucheró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315586 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9316569 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów i odczynników (określonych/opisanych jako zestawy/opakowania/pojemność/waga/szt.) do miejsca badań (wskazanego przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9318780 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestaw ratunkowy R0 Zestaw R0 zgodny wytycznymi Zarządzenia nr 55 Komendanta Głównego Policji z dn. 03.06.2019 r. Termin ważności min. 12 miesięcy. 9 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9319439 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów dla SP nr 1 w Gdańsku ul. Poli Gojawiczyńskiej 10 80-286 Gdańsk w okresie od 01.01.2023...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9325376 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Zakup usługi wykonania 20 badań lepkości strukturalnej w olejach zgodnie z PN-C-04150 i ASTM D5293

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307564 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa radiowej aparatury nadawczej z aparaturą odbiorczą na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9309917 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa aparatury badawczej i przyrządów pomiarowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Część 1: dostawa 1 sztuki kwadropulowego spektrom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)