Zlecenia - Gdańsk - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9319782 2022-11-28
godz. 09:00
Pomorskie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej od dnia 01 stycznia 2023 r. od godz. 7:00 i trwa do dnia 1 października 2023 r. do godz. 7...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9270876 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie napraw i remontów branży budowlanej na wybranych obiektach na terenie Zakładu Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. oraz obiektach PKN ORLEN zlokalizowanych w Gdańsku, wg bieżących...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9302637 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie PWK ZU/162/2022/MK - Remont automatyki pompowni benzyn 2080 w zakresie systemów sterowania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9313221 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa drobnych elementów elektronicznych i materiałów mechanicznych na potrzeby projektu: Highly Accurate and Autonomous Programmable Platform for Providing Air Pollution Data Services ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314218 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Usługa remontu kapitalnego kompresora TA-3000 na instalacji 1030.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315586 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9316569 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów i odczynników (określonych/opisanych jako zestawy/opakowania/pojemność/waga/szt.) do miejsca badań (wskazanego przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9318780 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestaw ratunkowy R0 Zestaw R0 zgodny wytycznymi Zarządzenia nr 55 Komendanta Głównego Policji z dn. 03.06.2019 r. Termin ważności min. 12 miesięcy. 9 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9325376 2022-11-28
godz. 10:00
Pomorskie Zakup usługi wykonania 20 badań lepkości strukturalnej w olejach zgodnie z PN-C-04150 i ASTM D5293

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9268429 2022-11-28
godz. 11:00
Pomorskie PWK nr ZU/154/2022/PP - Umowa ramowa na wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w branży mechanicznej w latach 2023 - 2025

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9283585 2022-11-28
godz. 11:00
Pomorskie PWK nr ZU/154/2022/PP - Umowa ramowa na wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w branży mechanicznej w latach 2023 - 2025

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9302634 2022-11-28
godz. 11:00
Pomorskie SRM/289728_10245_EK_Magazyny do składowania olejów i środków smarnych dla zakładu PZH Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9303906 2022-11-28
godz. 11:00
Pomorskie PWK nr ZU/154/2022/PP - Umowa ramowa na wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w branży mechanicznej w latach 2023 - 2025

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307674 2022-11-28
godz. 11:00
Pomorskie 25079 - Wykonanie modernizacji instalacji oświetleniowej na Nabrzeżu Chemików Nowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311589 2022-11-28
godz. 11:00
Pomorskie SRM/289728_10245_EK_Magazyny do składowania olejów i środków smarnych dla zakładu PZH Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9327609 2022-11-28
godz. 11:00
Pomorskie Agregat - magazyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9331189 2022-11-28
godz. 11:00
Pomorskie MATERIAŁY BIUROWE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315927 2022-11-28
godz. 12:00
Pomorskie Przetworniki Endress+Hauser /160021735/

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9320455 2022-11-28
godz. 12:00
Pomorskie Usługa transportu specjalistycznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324683 2022-11-28
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego - podkład (primer) elementów stalowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9327272 2022-11-28
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie przeglądów rocznych budowlanych w lokalach komunalnych-mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Adm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9331628 2022-11-28
godz. 12:00
Pomorskie Olej silnikowy i chłodziwo - magazyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9288249 2022-11-28
godz. 13:00
Pomorskie Świadczenie zdrowotne dla lekarzy świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o. 1. Lekarzy specjalistów w zakresie rehabilitacji medycznej, Centrum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9305045 2022-11-28
godz. 13:00
Pomorskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: • świadczenie usług medycznych w jednostkach działających w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku* przez psychoterapeutów (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311773 2022-11-28
godz. 13:00
Pomorskie Świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o. 1. Lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, Zespół Opieki Długotermino...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311769 2022-11-28
godz. 13:00
Pomorskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: •świadczenie usług medycznych w jednostkach działających w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku* przez pielęgniarki, piel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9318404 2022-11-28
godz. 13:00
Pomorskie SYGNALIZATOR POŁOŻENIA ZAWORU /160023049/

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9297743 2022-11-28
godz. 14:00
Pomorskie RG/160019890/10290 KM - CZĘŚCI ZAMIENNNE DO POMPY EDUR TYP LBU 603 E162L NUMER 341740

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9296491 2022-11-28
godz. 14:00
Pomorskie Dostawa czasopism i prasy codziennej w prenumeracie na 2023 rok. Aktualizacja formularza ofertowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315929 2022-11-28
godz. 14:00
Pomorskie Lampa UVC w obudowie /160021749/

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)