Przetargi i zamówienia - Elbląg - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7700000 2020-09-25
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie ZAKUP I DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW W 2021 R. Numer referencyjny: 35/SZP/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy warzyw i ow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695163 2020-09-25
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa podłoży wraz z dzierżawą sprzętu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych Numer referencyjny: ZP/28/2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704195 2020-09-27
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie Innowacyjna metoda zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych dla produkcji energii oraz wysokowartościoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700744 2020-09-28
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa montaż i instalację wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego w 6 pakietach dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w El...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689711 2020-09-28
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wymianę elementów oszklenia w budynku kot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703719 2020-09-28
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie dostawa mobilnego Aparatu RTG z detektorem cyfrowym dedykowanym do śródoperacyjnej radiologii tkanek z funkcjonalnością tomosyntez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693756 2020-09-28
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie okresowego przeglądu instalacji wentylacyjnej i gazowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698509 2020-09-28
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 w zakresie budowy wysp kanalizujących ruch w Milejewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701739 2020-09-28
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno -Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708882 2020-09-29
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zlecę wykonanie elewacji budynku - Elbląg Zlecę wykonanie elewacji budynku. Styropian + klej + siatka + parapety. Zainteresowanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706224 2020-09-29
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowe naprawy pojazdów w 2021 roku Numer referencyjny: 34/SZP/2020 Przedmiotem zamówienia są: kompleksowe naprawy pojazdów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709494 2020-09-30
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego oraz urządzeń pomocniczych w celu rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709495 2020-09-30
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w celu realizacji projektu „Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695561 2020-09-30
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco Numer referencyjny: DZP.271.56.2020.AŁ 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7715292 2020-09-30
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Zakup i dostawa baterii. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Bateria alkaliczna LR03 1,5V (AAA) DURACELL Gwarancja - minimum 24 miesiące od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700000 2020-10-02
godz. 07:30
Warmińsko-Mazurskie ZAKUP I DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW W 2021 R. Numer referencyjny: 35/SZP/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy warzyw i ow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714416 2020-10-02
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie USŁUGI WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700351 2020-10-02
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa ogrodzenia wewnętrznego w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie Aresztu Śledczego w Elblągu. Numer referencyjny: 2232.01.Dkw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716718 2020-10-02
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 21WOG-STUN.2712.10.2020 Konserwacja i obsługa systemów ppoż i oddymiania PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Konserwacja i obsługa systemów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695299 2020-10-02
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702437 2020-10-02
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie 21WOG-STUN.2712.7.2020 Konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń i instalacji myjni pojazdów mechanicznych w Braniewie PRZEDMIOT P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714861 2020-10-02
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej dotyczącej badań laboratoryjnych, emisyjnych, energetycznych) na potr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717995 2020-10-05
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Wykonawca w ramach u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708163 2020-10-06
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 371/9/2020/W „Świadczenie usług portierskich w budynku Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu w lat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7677349 2020-10-06
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie „Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie "STYL" Spółka jawna” 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pilarki formatowej i in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7676412 2020-10-07
godz. 11:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem stref w Parku Dolinka w Elblągu w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Dolinka w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711701 2020-10-07
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na automatyzację procesu nawęglania. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Projekt budowlano-wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716707 2020-10-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 373/9/2020/W Dostawy piasku na podsypkę pod rury preizolowane w 2021 roku w ilości 5 700 ton PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Piasek Pia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712090 2020-10-08
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie i montaż aktywnych przejść dla pieszych w Elblągu Numer referencyjny: DZP.271.45.2020.PL 1. Przedmiot zamówienia: Wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703070 2020-10-09
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Kategoria: Maszyny i sprzęt Inne maszyny i sprzęt fotel fryzjerski dla dzieci Adres nadania: Polska , Warmińsko-Mazurskie, Elbląg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)