Zlecenia - Częstochowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7397828 2020-03-30
godz. 00:00
Śląskie Zakup oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: „Wdrożenie rozwiązań TIK do przedsiębiorstwa celem wzrostu jego konkurencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385025 2020-03-30
godz. 08:00
Śląskie wąż-RXP/6610/20 1. wąż do wody fi 40 , ciśnienie pracy 1MPa prod. FAGUMIT 40 m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387629 2020-03-30
godz. 08:00
Śląskie płytki RXP/6595/2020 1. płytki SNMG 190616-GH UE 6020 (PL) 30 szt. 2. płytki 17 4.3-852M podpłytki SANDVIK 20 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388575 2020-03-30
godz. 08:00
Śląskie Panewki - RXP/6587/20 1. Panewki warstwowe HCZ-48-typ 2 prod. IZO ERG 90 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389395 2020-03-30
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej suwnic - RXP/6678 1. Wykonanie usługi pomiarów skuteczności ochrony p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395071 2020-03-30
godz. 09:00
Śląskie Zasłony zbijacza zgorzeliny - RXP/6756 1. Zasłona wejściowa zbijacza zgorzeliny rys. HS 582-224-005 a 1 szt. 2. Zasłona wyjściowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397179 2020-03-30
godz. 09:00
Śląskie Grzyby i gniazda - RXP/6782 1. Grzyb rys. 28010 poz.3 3 szt. 2. Gniazdo rys. 28010 poz.6 3 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399161 2020-03-30
godz. 09:00
Śląskie Remont i napełnienie sprzętu przeciwpożarowego - 1/03/2020 1. Remont i napełnienie gaśnicy proszkowej GP6-x ABC 31 szt. 2. Remont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389056 2020-03-30
godz. 10:30
Śląskie KO/19/2020 wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pozytonowej tomografii emisyjnej (PET/CT) dla potrzeb Wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389917 2020-03-31
godz. 00:00
Śląskie Dostawa, instalacja i uruchomienie kompleksowej linii - przewijarko-bobiniarki z podwójną stacją laminatora i modułem do dezynfekc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387631 2020-03-31
godz. 08:00
Śląskie chłodnica RXP/6637/20 1. chłodnica olejowa do sprężarki CSDX 165 nr seryjny 1085 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387632 2020-03-31
godz. 08:00
Śląskie rozłącznik - RXP/6645/20 1. rozłącznik OZK 3x630 A 3 szt. 2. WD-40 preparat wielofunkcyjny 600ml 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387133 2020-03-31
godz. 09:00
Śląskie PZD.ZPU.5.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1093S na odc. Czepurka - Piasek, gmina Janów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397905 2020-03-31
godz. 09:30
Śląskie WT.2370.1.11.2020 Zakup i sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402159 2020-03-31
godz. 13:05
Śląskie Dostawa półmasek ochronnych P1, P2, P3 z zaworkiem PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Półmaska P1 przemysł rolniczy i spożywczy, zastosowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397180 2020-04-01
godz. 09:00
Śląskie Wał napędowy - RXP/6797 1. Wał napędowy rys. 3-2-5/4 poz.1 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397181 2020-04-01
godz. 09:00
Śląskie Korpus zaworu - RXP/6800 1. korpus rys. 26490 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402955 2020-04-02
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usługi monitoringu sygnałów wczesnego wykrywania pożaru z Systemu Sygnalizacji Pożaru i oddymiania znajdującego się w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394951 2020-04-02
godz. 09:00
Śląskie PZD.ZPU.7.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla budowy mostu w km 4+230 drogi powiatowej nr 1000 S w m. Jamno, g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402297 2020-04-02
godz. 09:00
Śląskie Regeneracja walców kalibrownicy( na zimno) - RXP/6863 1. Regeneracja walca kalibrownicy na zimno rys. 318725a poz. 8 kaliber 244,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390338 2020-04-02
godz. 10:00
Śląskie 1 Wózek serwisowy do gospodarki gazem SF6 Mini B143R11 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402156 2020-04-02
godz. 11:19
Śląskie Dostawa kombinezonów jednorazowych typu LAMICOM PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kombinezon jednorazowy typu LAMICOM W przypadku braku m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401644 2020-04-02
godz. 12:00
Śląskie IRD.26.91.2020 Zakup, dostawa i montaż stacji naprawy rowerów w ramach budżetu obywatelskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400092 2020-04-03
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie okresowej kontroli polegającej na badaniu i pomiarach instalacji odgromowej, uziomów instalacji odgromowej/piorunochronn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400094 2020-04-03
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie okresowych przeglądów konstrukcyjno-budowlanych w obiektach Uniwersytetu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401082 2020-04-03
godz. 09:00
Śląskie ZP.26.1.16.2020 DOSTAWA LABORATORYJNEGO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390337 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Obsługa geodezyjna robót budowlanych w zakresie branży elektrycznej realizowanych na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394650 2020-04-06
godz. 08:00
Śląskie Zawiesia- RXP/6727/20 1. zawiesie linowe czterocięgnowe fi 22 - 0,96 m DOR 11t 1 szt. 2. szakla wzmocniona okrągła typ C wg RR-C-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394651 2020-04-06
godz. 08:00
Śląskie tester, smar - RXP/6753/20 1. tester szczelności instalacji gazowych w aerozolu 400-500ml 3 szt. 2. Tri-Flow 500 ml smar do konse...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394652 2020-04-06
godz. 08:00
Śląskie złączki - RXP/6755/20 1. złączka prosta G08LL symbol 8106E08 00 prod. Normapress 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)