Przetargi i zamówienia - Bytom - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8994037 2022-07-07
godz. 08:00
Śląskie „Wykonanie wierceń rdzeniowych i badań parametrów skał oraz projektu tamy wodnej w Przekopie głównym na poziomie 630 m w Pompowni „Chorzów” SRK S.A. Oddział CZOK 1. Sporządze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015231 2022-07-07
godz. 08:00
Śląskie „Świadczenie usług urządzeniem typu WUKO w 2023 roku” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017805 2022-07-07
godz. 08:00
Śląskie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w zakresie szkód osobowych iw mieniu osób trzec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008508 2022-07-07
godz. 09:00
Śląskie „Świadczenie usług serwisowych oraz wykonywanie przeglądów i konserwacji aparatu rejestrującego TD maszyny wyciągowej gór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991939 2022-07-07
godz. 09:30
Śląskie „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu ”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Szpitala gazów medycznych (tlenu i podt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8963723 2022-07-07
godz. 10:00
Śląskie „LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BYTOM W LATACH 2020-2021” - KONTRAKT V – BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH (2022) Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014082 2022-07-07
godz. 13:00
Śląskie Sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego, ręczników dla pracowników OSiR w Bytomiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8967697 2022-07-07
godz. 23:59
Śląskie Sklep internetowy Zlecę wykonanie profesjonalnej strony z zapiekankami wraz z możliwościa zamawiania. Proszę o profesjonalne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8964798 2022-07-08
godz. 00:00
Śląskie Zlecę remont mieszkania - Bytom Poszukuję firmy do wykonania remontu mieszkania. W zakresie prac m.in. wymiana drzwi, kafelki, a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8997244 2022-07-08
godz. 08:00
Śląskie Dostawa części zamiennych do filtrów tarczowych FTB-6 dla Węglokoks Kraj S.A. KWK,,Bobrek - Piekary w 2022 roku (grupa asortymentowa: 292-16).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9000907 2022-07-08
godz. 08:00
Śląskie Zabudowa nowego rurociągu tłocznego DN250 od pompowni głównego odwadniania poz. 690 m do poz. 410 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995248 2022-07-08
godz. 08:00
Śląskie „Modernizacja rozdzielni 400/230V dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. „KWK „Mysłowice – Wesoła I”. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Modernizacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994899 2022-07-08
godz. 08:00
Śląskie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji systemu grzewczego oraz dostawa i zabudowa nowych wymienników wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury dla Oddział K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994947 2022-07-08
godz. 09:00
Śląskie Roboty remontowe w sześciu lokalach mieszkalnych przy ul. Popiełuszki 2/3A, 2/4B, 2/5B, 2/9A, 2/11, 2/13B w Bytomiu 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004891 2022-07-08
godz. 09:00
Śląskie Dostawa pozostałego sprzętu p/pożarowego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK-PIEKARY na 2022 r. gr. 285-5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989433 2022-07-08
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu przy ul. Suchogórskiej 98 obejmująca w szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014383 2022-07-08
godz. 09:00
Śląskie Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji Remasz dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu1.1. Remont wózków hamul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014369 2022-07-11
godz. 06:30
Śląskie „Dostawa mieszanek wzorcowych”1.1. Napełnienie butli stalowej o poj. 0,8 dm3 czystym powietrzem (z analizą) oraz określoną...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8980065 2022-07-11
godz. 08:00
Śląskie „Modernizacja stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Staszic” w zakresie remontu dyfuzora” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9024449 2022-07-11
godz. 08:00
Śląskie „Naprawa szkody polegająca na awaryjnej likwidacji deformacji nieciągłej powstałej na terenie działki nr 745 obręb ewidenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8980310 2022-07-11
godz. 09:00
Śląskie „Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „ Jas-Mos-Jastrzębie III”: z podziałem na 2 Części. Numer referencyjny: ZP-JM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015488 2022-07-11
godz. 09:00
Śląskie „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn...dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020921 2022-07-11
godz. 09:00
Śląskie Zakup i dostawa kalendarzy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2023 rok1.1. "Planszowy B1 – 67/97 cm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020926 2022-07-11
godz. 09:15
Śląskie „Świadczenie usług serwisowych, wykonanie rocznych badań i przeglądów oraz bieżących napraw wraz z wymianą części zami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020923 2022-07-11
godz. 10:00
Śląskie Dostawa sprzętu oraz osprzętu do wykonania przełączeń urządzeń i sieci kablowych w ramach zadania „Modernizacja zasilania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8963708 2022-07-11
godz. 11:00
Śląskie ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA BYTOM Numer referencyjny: PA.271.2.1.2022 Przedmiotem zamówienia jest us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9021759 2022-07-11
godz. 11:15
Śląskie Zakup oraz dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym MS Office1.1. Zestaw Komputerowy12,000 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017338 2022-07-11
godz. 12:00
Śląskie . Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kawki w Suchej Górze w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Geograficzne serce Górnego Ślą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9021244 2022-07-11
godz. 12:00
Śląskie Dostawa drutów stalowych do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary gr. materiałowa 273-7

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019276 2022-07-11
godz. 23:59
Śląskie zlecę murowanie ścian - pustak /BYTOM Opis Zlecę murowanie ścian wraz z stropami budynku wielorodzinnego w Bytomiu Materiał ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)