Przetargi i zamówienia - Bytom - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7399910 2020-04-06
godz. 09:00
Śląskie R-AZM-0003/20 Adaptacja stróżówki CZOK na Punkt Obsługi Klienta przy ul. Kościuszki 9 w Czeladzi dla Oddziału Administracja Zasobó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401602 2020-04-06
godz. 09:00
Śląskie Dostawa obłożeń operacyjnych oraz bielizny operacyjnej Numer referencyjny: DZP - 11/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa obło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392015 2020-04-06
godz. 09:00
Śląskie „Wykonanie operatów szacunkowych składników sybstancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406762 2020-04-06
godz. 09:00
Śląskie RO-JM-0022/20 Regeneracja koła tocznego do prowadnicy typu KU 320/10 klatki 4-ro piętrowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400278 2020-04-06
godz. 09:00
Śląskie Wymiana zawieszeń dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas- Mos -Rydułtowy I” Ruch „Jas –Mos” Część I: Wymiana za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405079 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie RO-RY-0009/20 Dostawa narzędzi dla SRK S.A w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju Kopalnia Węgla Kamiennego Jas-Mos - Rydułtowy I R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382218 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie Wyposażenie pracowni w Technikum nr 4 w Bytomiu Numer referencyjny: PA.271.1.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405071 2020-04-07
godz. 09:00
Śląskie R-PI-0004/20 Dostawa wciągarek, zawiesi oraz szekli dla SRK S.A. Oddział KWK Piekary I

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405264 2020-04-07
godz. 09:00
Śląskie R-BZ-0003/20 Wycena składników majątku SRK S.A. - udziałów i akcji 2 368 akcji ARR AGROREG S.A. 33 290 akcji INWESTSTAR S.A. 50 ak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406776 2020-04-07
godz. 10:00
Śląskie DA.2812.8.2020 Organizacja pobytu podczas wyjazdowych treningów integracyjnych dla uczestników/-czek projektu Rewitalizacja z Klub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407741 2020-04-07
godz. 10:00
Śląskie RO-K-0023/20 Wykonanie usługi pomiarów wielkości emisji pyłowo-gazowej dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK Krupiński

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410573 2020-04-08
godz. 09:00
Śląskie RO-KCL-0021/20 Kontrola piezometrów na obszarze działania byłych Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, pomiary i interpretacja wyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412099 2020-04-08
godz. 09:00
Śląskie RO-C-0018/20 Świadczenie usługi w zakresie legalizacji i naprawy Aspiratorów AP-2000 EX

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411120 2020-04-08
godz. 10:00
Śląskie RO-KCL-0022/20 Demontaż uszkodzonego witrolitu wraz z zamurowaniem 3 otworów naświetli elewacji budynku Łaźni Etap I byłej KWK Cze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400362 2020-04-08
godz. 10:00
Śląskie Roboty remontowe i modernizacyjne w 23 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - Pakiet 3 Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372681 2020-04-09
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410315 2020-04-09
godz. 09:00
Śląskie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na likwidację obiektów powierzchniowych szybu Witczak wraz z infrastrukturą i wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410208 2020-04-09
godz. 10:00
Śląskie Część I : „Dostawa liny nośnej ø62 GWSz szybu "Gigant" przedział południowy - pompownia „Pstrowski”. Część II : „Dostawa lin nośn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409383 2020-04-14
godz. 09:00
Śląskie R-K-0009/20 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku stodoły murowanej z częścią gospodarczą położoną na nie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410485 2020-04-14
godz. 09:00
Śląskie R-M-0012/20 Wykonanie projektu technicznego likwidacji 3-ch osadników betonowych wód popłuczkowych Zakładu Mechanicznej Przeróbki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410324 2020-04-14
godz. 09:00
Śląskie „WYMIANA ODŁĄCZNIKÓW I PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH W POLU POMIAROWYM W STACJI 110/6 KV „BOŻE DARY” TOR II DLA SPÓŁKI RESTRUKTURYZA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412100 2020-04-14
godz. 09:00
Śląskie RO-C-0019/20 Dostawa podzespołów komputerowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390260 2020-04-15
godz. 08:00
Śląskie „Zabudowa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum - Zabudowa rurociągu głównego odwadniania DN 350 na poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403220 2020-04-15
godz. 09:00
Śląskie „Roboty górnicze dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w roku 2020r. w tym: drążenie przekopu rurowego II na poziomie 774m wraz ze skrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409592 2020-04-15
godz. 09:00
Śląskie RO-MW-0009/20 Dostawa farb i akcesoriów malarskich dla SRK S.A. Oddział KWK Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I Ruch Mysłowice-Wesoła I

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411117 2020-04-15
godz. 09:00
Śląskie R-BD-0006/20 Dokumentacja techniczna - Projekt budowlano-wykonawczy likwidacji obiektu budowlanego w rejonie szybu Maria wraz z wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411116 2020-04-15
godz. 09:00
Śląskie R-MW-0010/20 Wykonywanie usługi znakowania, transportu i prania odzieży roboczej pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411728 2020-04-15
godz. 09:00
Śląskie Zawarcie umowy ramowej na: Zadanie 1 - Sukcesywne serwisowanie aparatów i sprzętu firmy „Dräger” będącego na wyposażeniu Centralne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412098 2020-04-15
godz. 09:00
Śląskie R-KCL-0003/20 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji o pozw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411719 2020-04-15
godz. 09:00
Śląskie Sukcesywna dostawa pochłaniaczy dwutlenku węgla (wkładów jednorazowych) do aparatów regeneracyjnych z tlenem typu PSS BG 4 EP/plus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)