Przetargi i zamówienia - Bydgoszcz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7962045 2021-02-25 Kujawsko-Pomorskie Konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na stanowiska: Pielęgniarki Oddziałowej: 1) Oddziału Anestezjologii i Intensy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7963985 2021-02-25
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c z przyłączem w msc. Osielsko ul. Leśna dz. 206/19. zakres rzeczow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7963986 2021-02-25
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c z przyłączem w msc. Maksymilianowo dz. 289/30. zakres rzeczowy: -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7952100 2021-02-25
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Wymiana zespołu napędowego dźwigu osobowego w budynku wielorodzinnym, typ wysoki, zlokalizowanym przy ul. Śliwińskiego 18 w Bydgos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7952107 2021-02-25
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Wymiana drzwi szybu dźwigu osobowego (AV 20 typ Scchmersal-6 szt.) w budynku wielorodzinnym, typ wysoki, zlokalizowanym przy ul. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7952109 2021-02-25
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Remont 4 klatek schodowych w budynku wielorodzinnym, typ średniowysoki, zlokalizowanym przy ul. Kombatantów 10 w Bydgoszczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7952147 2021-02-25
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie różnych robót budowlanych rozliczanych kosztorysem powykonawczym wg stawki r-g

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971866 2021-02-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Ekonomii Społecznej V Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z siedzibą w Bydgoszczy, zwane dale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7963924 2021-02-25
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie 013/2021 Dostawy filtrów do osuszacza powietrza do autobusów marki Mercedes i Solaris PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7974320 2021-02-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Materiały medyczne i opatrunkowe PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Aparat do infuzji płynów - 50 szt. 2 Strzykawka B.Braun 2 ml - 100 szt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7969479 2021-02-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Czyszczenie sieci wodociągowej na terenie m. Bydgoszczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976237 2021-02-25
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawę artykułów żywnościowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981885 2021-02-25
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie diagnostyki: 2 szt. głowic Cusa Excel 36 KHz sn: HCL1308202 oraz ET 1097.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973437 2021-02-25
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie HOUSEBOAT z napędem elektrycznym i systemem OZE Przedmiotem zamówienia są urządzenia do akwizycji do chmury danych z akumulatorów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973438 2021-02-25
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie HOUSEBOAT z napędem elektrycznym i systemem OZE Przedmiotem zamówienia są: 1. Rezystor mocy - ilość sztuk 20 - rezystancja 1Ω; - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7972780 2021-02-26
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973073 2021-02-26
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Czyszczenie Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin wraz z instalacjami zależnymi oraz zagospodarowanie odpadów wytworzonych przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973133 2021-02-26
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa wyposażenia do Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie wg poniższej specyfikacji: 1) Planowany termin realizacji zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7981442 2021-02-26
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa części zamiennych sprzętu medycznego: Elektroda do stymulacji zewnętrznej serca do defibrylatora Nihon-Kohden ADVANCE – 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7965019 2021-02-26
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy sukcesywne produktów leczniczych w programach terapeutycznych na 2021 r. Numer referencyjny: 3/2021 Glatirameri acetasZgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7952305 2021-02-26
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Leszczyńskiego 9 w Bydgoszczy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7952277 2021-02-26
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Remont ocieplenia szczytów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Baczyńskiego 18 ( 2 szczyty); Baczyńskiego 23 (1 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7952309 2021-02-26
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji technicznych wraz z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim na Remont instalacji wod.-kan. dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7952312 2021-02-26
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji technicznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na remont instalacji elektrycznych WLZ, ADM, TG wraz z inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971525 2021-02-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie WIM 271.2.11.2021 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu sportowego stanowiącego doposażenie sali rozgrzewkowej w kompleksie Astoria, u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973791 2021-02-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973655 2021-02-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do aparatury medycznej, zgodnie z załączonym do swz formularzem cenowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7974169 2021-02-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań inspekcyjnych i laboratoryjnych na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Bydg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7961864 2021-02-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wyk. dokum. projektowej i wyk. robót bud. gaz. s/c wraz z przyłącz. w msc. Inowrocław ul.Poznańska Wykonanie dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7962028 2021-02-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem w msc. Bydgoszcz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)