Przetargi i zamówienia - Białystok - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10123765 2023-12-08 Podlaskie Usługa mycia i czyszczenia pojazdów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na 8 części Przedmiot zamówienia: Usługa mycia i czyszczenia pojazdów Gen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10126295 2023-12-08 Podlaskie świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze powiatu białostockiego do prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku lub do najbliżs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10126298 2023-12-08 Podlaskie Świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu, wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przepisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130019 2023-12-08 Podlaskie Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Białymstoku • Przedmiotem zamówienia są cztery dostawy i rozładunek środków czystości do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Bitwy Białostocki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120491 2023-12-08
godz. 09:00
Podlaskie Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Politechniki Białostockiej, w ramach projektu Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, nr umowy MEiN/2022/DPI/2577.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121215 2023-12-08
godz. 09:00
Podlaskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. WZP.2517.22.2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121563 2023-12-08
godz. 09:00
Podlaskie Usługa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperymenty medyczne 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120370 2023-12-08
godz. 09:00
Podlaskie Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Politechniki Białostockiej, w ramach projektu „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego", nr umowy MEiN/2022/DPI/2577 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10132008 2023-12-08
godz. 09:00
Podlaskie DZP.2344.56.2023 Zapytanie ofertowe na dostawę szybkich testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 oraz testów typu COMBO (COVID, Grypa, RSV) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zgodnie z załącznikiem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117470 2023-12-08
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. podlaskiego Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych marki BMW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10073354 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego - ZK-DZP.262.98.2023 Numer referencyjny: ZK-DZP.262.98.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114158 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski PGE Dystrybucja S.A. Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114157 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 4 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119652 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Ochrona Galerii Arsenał w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie mienia Galerii Arsenał w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119893 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Zakup e-wydań oraz dostępów do portali na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa podlaskiego w 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120504 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w USK w Białymstoku w zakresie usług lekarza anestezjologa w: Klinice Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120489 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Zakup mebli biurowych - wyposażenie laboratorium na potrzeby realizacji zadania: Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego umowa nr MEiN/2022/DPI/2577 z dnia 27.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120362 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Zakup mebli biurowych - wyposażenie laboratorium na potrzeby realizacji zadania: "Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” Część 1: Część1: Zakup mebli biurowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121004 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Zakup sprzętu do kalorymetrii pośredniej. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do kalorymetrii pośredniej w ilości 1 szt. o parametrach techniczno - użytkowych szczegółowo określonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121230 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Zakup drukarek 3D na potrzeby Politechniki Białostockiej - ZK.DZP.262.113.2023 Część 1: drukarka 3D - 1 szt. Część 2: drukarka 3 D - 1 szt. ZK-DZP.262.113.2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123064 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie KOMORA LAMINARNA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123149 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. Część 4 QIAGEN bc.xlsx

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123188 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Cztery dostawy i rozładunek środków czystości do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2. • Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w zamkniętych, oryginalnych i nieuszko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10126306 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Dostawę artykułów spożywczych i napojów wraz z rozładunkiem. Dostawy będą realizowane w godzinach pracy Zamawiającego tj: 8.00-17:00 w poniedziałek i 7.30-15:30 wtorek-piątek do wskazywanego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10095022 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wyrobów medycznych. DZP.261.40.2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130017 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10133615 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Zakup e-wydań oraz dostępów do portali na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa podlaskiego w 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10134082 2023-12-08
godz. 10:00
Podlaskie Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. Część 1 ATCC bc.xlsx Część 2 PAN-BIOTECH bc.xlsx...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10100164 2023-12-08
godz. 11:00
Podlaskie Roboty instalacyjne sanitarne w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi. 1. Przedmiotem zamówienia s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121395 2023-12-08
godz. 11:00
Podlaskie Transport wewnętrzny popiołu pochodzącego ze spalania biomasy w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok (znak sprawy: OZ/261/JM/U/378/23)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)