Zlecenia - Białystok - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7395865 2020-03-29
godz. 00:00
Podlaskie Prace B+R dotyczące opracowania technologii produkcji bezpłomieniowego podgrzewacza zintegrowanego ze stalową puszką konserwową do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393062 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/KLANZA/2020 z dnia 19.03.2020 r. - usługi w Mobilnym Punkcie Wsparcia Przedmiotem zamówienia jest prowad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393292 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/KLANZA/2020 z dnia 19.03.2020 r. -usługa prowadzenia Akademii Rodziców Przedmiotem zamówienia jest usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395743 2020-03-30
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 06/UE/2020 w ramach projektu pn. „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393417 2020-03-30
godz. 09:00
Podlaskie 16/PN/2020 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396903 2020-03-30
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa zaopatrzenia laboratoryjnego pracowni kompozytów metaliczno-ceramicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395349 2020-03-30
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego dla inwestycji pn.: Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395359 2020-03-30
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie operatów wodnoprawnych na usługi wodne, tj. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych-wód opadowych lub roztopowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398793 2020-03-30
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397939 2020-03-30
godz. 11:00
Podlaskie Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej dwóch dźwigów osobowych zamontowanych w budynku Podlaskiego Ur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393316 2020-03-31
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami od strony wjazdu na teren Ciepłowni Zachód ul. Starosielce 2/1 w Białymstoku. ( ZNAK SPRAWY - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397438 2020-03-31
godz. 10:00
Podlaskie BZP.272.18.2020 „Podatek VAT w projektach unijnych - zmiany przepisów obowiązujących od 01.11.2019 r., rejestry VAT, rozliczanie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398895 2020-03-31
godz. 10:00
Podlaskie Remont 7 pomieszczeń (sal wykładowych) w bloku M Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404185 2020-03-31
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa: Masa PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1 12,5kg wiadro (znak sprawy: OZ/261/MW/D/102/20) 1. Masa PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1 12,5kg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403420 2020-03-31
godz. 14:00
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400067 2020-04-01
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa przecinarki elektrycznej do cięcia glazury, gresu oraz granitu i marmuru.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404186 2020-04-01
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa: ŻEL KRZEMIONKOWY BIAŁY. (znak sprawy: OZ/261/MW/D/104/20) 1. ŻEL KRZEMIONKOWY BIAŁY. 100 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396415 2020-04-01
godz. 12:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie, w pomieszczeniach Zamawiającego, szkolenia dla pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363551 2020-04-02
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 3 na budowę placu do składowania kontenerów wraz z komunikacją i pochylnią o powierzchni 51.318,96 m2 wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404234 2020-04-02
godz. 10:00
Podlaskie 1. Pręt sześciokątny ze stali nierdzewnej 5mm w tolerancji h11 2 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404519 2020-04-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych firm Spherotech, GeneTex, Thermo Fisher, Abbott, American Radiolabeled Invivogen i paszy Resea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404415 2020-04-02
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa rękawic zgodnie z Załącznik nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7364580 2020-04-03
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe na zakup form do produkcji „kominka wentylacyjnego 125” i „kominka wentylacyjnego 160”. kod CPV: 43415000-5 Fo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402559 2020-04-03
godz. 00:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403333 2020-04-03
godz. 00:00
Podlaskie Umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403914 2020-04-03
godz. 00:00
Podlaskie Odbiór i zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402524 2020-04-03
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów odblaskowych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa a) opaska odblaskowa samozaciskowa - 1500 szt., b) brelok ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398902 2020-04-03
godz. 11:00
Podlaskie Świadczenie kompleksowych usług serwisowych, przeglgdu i napraw pojazdów użytkowanych przez Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399695 2020-04-03
godz. 11:00
Podlaskie Organizacja rodzinnego wyjazdu terapeutyczno-integracyjnego, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: Liderzy kooperacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399699 2020-04-03
godz. 11:00
Podlaskie Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie gminy Narewka, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: Liderzy kooperacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)