Przetargi i zamówienia - Białystok - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6939381 2019-08-23 Podlaskie Ompleksowa realizacja usługi - udziału w międzynarodowych targach ANUFOOD odbywających się w terminie 15-17 kwietnia 2020 r. w She...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6913060 2019-08-23
godz. 09:00
Podlaskie Adaptacja infrastruktury laboratoryjnej na potrzeby Banku Tkanek i Komórek UMB wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6939882 2019-08-23
godz. 10:00
Podlaskie „Ubezpieczenie mienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958374 2019-08-23
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 11 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958373 2019-08-23
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlano-montażowych w branży elektroenergetycznej na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok - 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958372 2019-08-23
godz. 10:00
Podlaskie Opracowania projektu i budowa złącza kablowego SN oraz powiązań linią kablową SN z istniejącą siecią do zasilania nowych odbiorców

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959277 2019-08-23
godz. 10:00
Podlaskie Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 1 Numer referencyjny: G-3710-8/19 1. 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964972 2019-08-23
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno-asfaltowej . ( znak sprawy: OZ-EB.D.192.2019) 1. Emulsja asfaltowa op. 20 kg 0.0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957552 2019-08-23
godz. 12:00
Podlaskie Roboty remontowe w budynkach zaplecza technicznego Obwodów Drogowych Rejonu w Białymstoku oraz w pomieszczeniach administracyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957503 2019-08-23
godz. 14:00
Podlaskie Dostawa fabrycznie nowych plastikowych skrzyniopalet składanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958465 2019-08-23
godz. 14:00
Podlaskie Dostawa 10 kompletów fabrycznie nowych klimatyzatorów przenośnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960906 2019-08-23
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony przyrody i środowiska. 3. Określenie przedmiotu rozpoznania: Wykonania ekspertyzy w celu akt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6923900 2019-08-26
godz. 00:00
Podlaskie Organizacja udziału w międzynarodowych targach WARSAW HOME 2019 Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w międzynarodowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6923877 2019-08-26
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 6/ST/2019 zakup odpylacza stanowiskowego - wyciągu Przedmiotem zamówienia jest zakup odpylacza stanowiskowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966914 2019-08-26
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa piasku normowego wg PN EN 196-1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972368 2019-08-26
godz. 08:30
Podlaskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa chłodnicy oleju nr kat. R14274 do sprężarki Airpol SK11. w załączeniu (skan) Skan_20190822115358...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948579 2019-08-26
godz. 09:00
Podlaskie Docieplenie budynku ochronno-bramowego Numer referencyjny: Dkw.-2232.7.2019.JM Docieplenie budynku ochronno-bramowego szczegółowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948403 2019-08-26
godz. 09:50
Podlaskie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1537 B – przejście przez wieś Konowały (Gm. Choroszcz)” Numer referencyjny: PZD.I.ZP.3431/20/D/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957555 2019-08-26
godz. 10:00
Podlaskie Remont, malowanie i szpachlowanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Rejonu w Łomży.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6943630 2019-08-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia. Numer referencyjny: DA.ZP.242.55.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959408 2019-08-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów promocyjnych- IV Numer referencyjny: BZP.272.25.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów promocy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962742 2019-08-26
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962741 2019-08-26
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957724 2019-08-26
godz. 10:30
Podlaskie Remont: malowanie i szpachlowanie pomieszczeń biurowych Obwodu Drogowego w Łomży.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960270 2019-08-26
godz. 10:50
Podlaskie Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziału w Białymstoku i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6954973 2019-08-26
godz. 11:50
Podlaskie Nadzór nad realizacją: „- Zaprojektowanie i budowa zjazdu z drogi DZ-1 km 2+720 na działkę nr 99/26 m. Wyszomierz Wielki (w pasie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958555 2019-08-26
godz. 12:00
Podlaskie Zakup i dostawę oraz montaż sond do USG oraz aparatu ultrasonograficznego Numer referencyjny: DA.ZP.242.56.2019 Pakiet nr 1: Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6926330 2019-08-27
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 7/ST/2019 zakup rozdrabniacza do sklejki Przedmiotem zamówienia jest zakup rozdrabniacza do sklejki wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6954032 2019-08-27
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie dotyczące realizacji usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz rodziców/opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966971 2019-08-27
godz. 00:00
Podlaskie ZO/WB/DO-120.263.059.2019 Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)