Przetargi i zamówienia - Białystok - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6284990 2018-09-25
godz. 08:45
Podlaskie Modernizacja zewnętrznej instalacji wod.-kan. wraz z odbudową nawierzchni oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6307474 2018-09-25
godz. 09:00
Podlaskie PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych.- - - Załącznik ON 29 akcs Inf DW.xls (0,03 MB)- 1 szt.- 3000 PL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6296757 2018-09-25
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa wyposażenia do pracowni w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymsto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6304691 2018-09-25
godz. 09:30
Podlaskie SA.270.120.2018 Świadczenie usług dla Nadleśnictwa Dojlidy polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6247249 2018-09-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6249158 2018-09-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów zużywalnych do dializ otrzewnowych w systemie ADO i CADO wraz z użyczeniem urządzeń Numer referencyjny: 14/SZ/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6285835 2018-09-25
godz. 10:00
Podlaskie Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach usługowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6301791 2018-09-25
godz. 10:00
Podlaskie WA.2600.135.2018 wykonanie robót budowlanych dotyczących prac remontowych budynku laboratorium związanych z likwidacją szkody pows...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6303425 2018-09-25
godz. 10:00
Podlaskie LZA/369/2018 Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej w Augustowie przy ul. Mickiewicza

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6304569 2018-09-25
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa ładowacza czołowego do ciągnika John Deere 621R Nadleśnictwa Dojlidy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6297514 2018-09-25
godz. 10:30
Podlaskie Dostawa mebli na potrzeby Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej - DO-120.262.92.2018 Numer referencyjny: DO-1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6288184 2018-09-25
godz. 10:50
Podlaskie Świadczenie usług administracyjno – gospodarczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w podzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6288184 2018-09-25
godz. 10:50
Podlaskie Świadczenie usług administracyjno – gospodarczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w podzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6300965 2018-09-25
godz. 12:00
Podlaskie DO-140.262.193.18 Dostawa kserokopiarki -1 kpl. Nowa kserokopiarka Develop ineo+ 258 RADF z podstawą, kompletem pełnowartościowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6301617 2018-09-25
godz. 14:00
Podlaskie OBU-IV.271.14.2018 Dostawa 15 szt. urn wyborczych z poliwęglanu litego oraz 15 szt. pokrowców do Urzędu Miejskiego w Białymstoku d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6305311 2018-09-25
godz. 14:00
Podlaskie Zakup artykułów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6304310 2018-09-25
godz. 15:00
Podlaskie TZ.ZO.28.2018 Dostawa mebli laboratoryjnych do Centrum Badań Klinicznych wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz montażem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6292922 2018-09-26 Podlaskie WPN.082.2.39.2018.SZ Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby wykupu gruntów w celu zapewnienia ochrony siedlisk, na terenie kt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6299449 2018-09-26 Podlaskie WI-II.2613.135.2018.PP Konserwacja oraz naprawa urządzeń dźwigowych na przejściach granicznych województwa podlaskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6304717 2018-09-26 Podlaskie DK.233.11..2018.MP Wykonanie okresowych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska z instalacji i urządzeń w Zakładzie Unieszkodliw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6287349 2018-09-26
godz. 09:00
Podlaskie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 w km 9+165-9+205 str. lewa, w m. Moszczona Królewska. Remont chodnika w ciągu d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6287491 2018-09-26
godz. 09:00
Podlaskie Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele w m. Narew w km 20+378 do km 20+393 i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6299075 2018-09-26
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku Numer referencyjny: OBU-IV.271.17.2018 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6288393 2018-09-26
godz. 09:50
Podlaskie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302 B – ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej polegająca na przebudowie zatoki postojowej i ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6303412 2018-09-26
godz. 10:00
Podlaskie LZA/366/2018 Dostawę macierzy dyskowej do obszaru OT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6303430 2018-09-26
godz. 11:00
Podlaskie LZA/351/2018 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6300318 2018-09-26
godz. 12:00
Podlaskie Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektów: „Suwalskie Centra Kompetencji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6304302 2018-09-26
godz. 12:00
Podlaskie AGU-2/09/2018 wykonania usługi cateringowej na spotkanie informacyjno –edukacyjne dla podmiotów gospodarczych związanych z sektore...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6304307 2018-09-26
godz. 12:00
Podlaskie AGU-1/2018 wykonania usługi cateringowej na spotkanie informacyjno –edukacyjne dla osób wykonujących zawód medyczny (6h) – max. 40...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6304318 2018-09-26
godz. 12:00
Podlaskie DO-140.262.194.18 Dostawa modelu obiektu dynamicznego o dwóch stopniach swobody -1 szt. Model obiektu dynamicznego o dwóch stopnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)