Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Przetargi i zamówienia - Białystok - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
5937838 2018-04-26 Podlaskie Kategoria: Ładunki, Palety Siedzenia Ford Transit Adres nadania: Białystok , Polska Adres dostawy: Mülheim an der Ruhr , Niemcy D...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5979297 2018-04-26 Podlaskie Zlecimy wykonanie remontu dwudziestu balkonów - Białystok Wykonanie remontu dwudziestu balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinn...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5989886 2018-04-26 Podlaskie WI.II.2512.13.2018 wykonanie następującej usługi - roczny przegląd budowlany, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5994052 2018-04-26 Podlaskie Kategoria: Paczki Koperta Adres nadania: Białystok , Polska Adres dostawy: Sejneńska , Suwałki, Polska Dystans: 121.00 km Opis p...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5889542 2018-04-26
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Dojlidy w ramach projektu „Kompleksowy ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5949322 2018-04-26
godz. 09:00
Podlaskie „Konserwacja pomieszczeń budynku nr 2 na potrzeby WOT w Łomży” Numer referencyjny: 16/PN/2018 1. Roboty remontowo - budowlane: ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5952509 2018-04-26
godz. 09:45
Podlaskie Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Cieszyńskiej w Białymsto...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5953589 2018-04-26
godz. 09:45
Podlaskie Budowa zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej w rejonie ulic gen. F. Kleeberga i W. Wróblewskiego w Białymstoku Numer ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5897324 2018-04-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa urządzeń laparoskopowych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Numer referencyjny: 29/2018 Część nr 1 Nazwa ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5922452 2018-04-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa na magazyn wykrywacza metali Secus z cewką wykrywającą Secus D 80x60 z elektroniką Secus E do separatora elektromagnetyczn...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5952760 2018-04-26
godz. 10:00
Podlaskie Remont zatok autobusowych, chodnika i zjazdów w m. Filipów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km 15+737-15+982 strona lewa i praw...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5966607 2018-04-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" współfinansowanego ze środków...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5940491 2018-04-26
godz. 10:00
Podlaskie Realizacja badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-20...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5960830 2018-04-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni USK w Białymstoku, Num...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5976001 2018-04-26
godz. 10:00
Podlaskie LZA/147/2018 Budowę sieci elektroenergetycznej SN i nN w Andrzejewie ul. Srebińska"

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5970539 2018-04-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawę macierzy dyskowej obsługującej system szpitalny Numer referencyjny: 37/2018 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa macie...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5988760 2018-04-26
godz. 10:00
Podlaskie Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 5 zadań

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5988752 2018-04-26
godz. 10:00
Podlaskie LZA/RE1/40/2018 Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności Rejo...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5988745 2018-04-26
godz. 10:00
Podlaskie LZA/RE1/39/2018 Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejo...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5990760 2018-04-26
godz. 10:00
Podlaskie 21/KO/SP/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w USK w Białymstoku w zakresie: > ortopedii i traumatologii w Szpitalnym Oddziale R...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5951489 2018-04-26
godz. 10:30
Podlaskie BIA.WKUR.261.2.2018.ŁB świadczenie usług kominiarskich polegających na czyszczeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i w...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5974840 2018-04-26
godz. 10:30
Podlaskie Dostawa artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej DO-120.262.30.2018 Numer ref...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5966611 2018-04-26
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego Numer referencyjny: NDZ.231.11.2018.DM 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabryczni...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5922460 2018-04-26
godz. 12:00
Podlaskie Odtworzenie wymurówki palników pyłowych i palników rozpałkowych kotła OP-230 K-8 w elektrociepłowni w Białymstoku

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5972328 2018-04-26
godz. 12:00
Podlaskie PPOŻ.255.5.2018 wykonywanie konserwacji instalacji, urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic zamontowanych w budynkach położonych w ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5970248 2018-04-26
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych będących w posiadaniu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlas...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5975897 2018-04-26
godz. 12:00
Podlaskie AZP/US/12/DWF-073/KADRA/4/2018 przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Implementacja metody design thinking w procesie rozwiąz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5980984 2018-04-26
godz. 12:00
Podlaskie WOF.261.41.2018.MDS sporządzanie ekspertyz dotyczących określenia wielkości szkód wyrządzonych przez żubry w uprawach rolnych w ob...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5970914 2018-04-26
godz. 14:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Rutce Tartak Numer referencyjn...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

5993443 2018-04-26
godz. 15:00
Podlaskie 03/7.1/II/2018 wykonanie doradztwa psychologicznego służące zwiększeniu aktywności społeczno-zawodowej uczestników projektu zagroż...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)