Przetargi i zamówienia - Bełchatów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9314245 2022-11-28
godz. 09:00
Łódzkie 1. Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa taśm hamulcowych dla oddziału m-2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9318282 2022-11-28
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie, dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, odbiór na własny koszt wycofanych z użytkowania tablic, dokonanie ich zniszczenia i zagospodarowania w 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322019 2022-11-28
godz. 10:00
Łódzkie Wycena składników majątku przeznaczonego do sprzedaży dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa wyceny składników majątku (wyposażen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322032 2022-11-28
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest Zakup pomp do układu uzdatniania wody dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9278656 2022-11-28
godz. 12:00
Łódzkie Przeglądy lokomotyw 6Dg/B1 oraz naprawy pozaserwisowe i awaryjne w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/IZE-ELT/04770/2022 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314923 2022-11-28
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest (dostawa) zakup obuwia roboczego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu Zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315461 2022-11-28
godz. 12:00
Łódzkie Zakup oryginalnych części do pojazdów marki Man dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup oryginalnych części do pojazdów grup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9318553 2022-11-28
godz. 12:00
Łódzkie Zakup materiałów chemicznych do naprawy podzespołów układu KTZ dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest zakup materiałów chemicznych do naprawy podzesp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322441 2022-11-28
godz. 12:00
Łódzkie Zakup odlewów dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest zakup (dostawa) odlewów dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322440 2022-11-28
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest zakup bębnów kablowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3.2. SWZ oraz wymaganiami określonym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322439 2022-11-28
godz. 12:00
Łódzkie Zakup materiałów reklamowych (power banki, dyski USB) dla PGE GiEK S.A. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych (power banki, dyski USB) dla PGE GiEK S.A. zgodnie z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322017 2022-11-28
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa odkuwek matrycowych kół Fi 630 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Zamawiający, PGE Górnictwo i Energetyka Konwenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9327672 2022-11-28
godz. 12:00
Łódzkie Zakup części do ładowarki Dossan DL 300-5K dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup części do ładowarki Dossan DL 300-5K dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329094 2022-11-28
godz. 12:10
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie próbnych pompowań biogazu na kwaterach składowania odpadów w Zakładzie/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Dylowie A, gm. Pajęczno II/2022 Opis pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324485 2022-11-28
godz. 14:00
Łódzkie Dostawa fabrycznie nowego ładowacza czołowego wraz z usługą montażu do ciągnika URSUS 1614

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329573 2022-11-28
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie instrukcji w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych dla modernizowanej części Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Ostrzeszowie przy ul. Ceglarskiej 1a PRZEDMIOT POS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9323588 2022-11-28
godz. 15:30
Łódzkie Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia dla 8 osób bezrobotnych w zakresie: - Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9295423 2022-11-29
godz. 00:00
Łódzkie Interesuje mnie rozbiórka budynku piętrowego - Bełchatów Interesuje mnie rozbiórka budynku piętrowego. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324761 2022-11-29
godz. 09:00
Łódzkie Zakup folii dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa folii dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami okreś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9317880 2022-11-29
godz. 10:00
Łódzkie Zapytanie o informację ( RFI ) - Zapewnienie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie: 10 01 21 (osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321340 2022-11-29
godz. 10:00
Łódzkie Zakup liny stalowej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa liny stalowej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315148 2022-11-29
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa implantów ortopedycznych Część 1: Endoprotezy pierwotne stawu kolanowego wraz z opcją antyalergiczną oraz rewizyjną - szczegółowy opis przedmiotu zgodnie z Rozdziałem XXII...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9318552 2022-11-29
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie 2 sztuk studni odwadniających na Polu Szczerców dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, zgodnie ze szczegółowym Opisem P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321319 2022-11-29
godz. 12:00
Łódzkie Zakup siatek IZOLA dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa siatek IZOLA dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z opise...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321341 2022-11-29
godz. 12:00
Łódzkie Zakup wkładów filtrów do dmuchaw powietrza oraz wentylatorów w szafach UPS-ów dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa wkładów filtró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324763 2022-11-29
godz. 12:00
Łódzkie Zakup sterownika biegów do żurawia Liebherr LTL1060 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sterownika biegów do żurawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311851 2022-11-29
godz. 13:00
Łódzkie Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia teg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9325371 2022-11-29
godz. 13:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - -quot;Usługi przemieszczenia popioło-żużla z kwatery 4aa na kwaterę 4 składowiska odpadów paleniskowych, zlokalizowanego na terenie PGE GiEK S.A. Oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9328639 2022-11-29
godz. 13:00
Łódzkie Zakup narzędzi ręcznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów (48) Przedmiotem zamówienia jest (dostawa) zakup narzędzi ręcznych dla PGE GiEK SA Oddział W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307448 2022-11-29
godz. 14:00
Łódzkie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz sporządze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)