Przetargi i zamówienia - Bełchatów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10091890 2023-12-08
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług lekarskich w następującym zakresie: Pakiet Nr 1 - Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10129335 2023-12-08
godz. 10:00
Łódzkie Remont przenośników wchodzących w skład linii mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Remont przenośników wchodzących w skład linii mechanicznego przetwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130000 2023-12-08
godz. 10:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie i dostawa fabrycznie nowego bębna o perforacji 120mm (otwory okrągłe) do Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice. Szczegółowy opis znajduje się w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10133099 2023-12-08
godz. 10:30
Łódzkie Zakup mebli do pomieszczenia administracyjnego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104200 2023-12-08
godz. 11:00
Łódzkie „Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy” 1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie stanu pierwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120416 2023-12-08
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa warzyw i owoców, w tym również na potrzeby realizacji programu "Dobry posiłek" Część 1: Warzywa korzeniowe - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10056588 2023-12-08
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa i montaż maszyn i urządzeń do rozbudowy linii sortowniczej w Z/I w Dylowie A / 2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103308 2023-12-08
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa odkuwki sworznia 0100x375

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10105816 2023-12-08
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa odkuwek segmentów bieżni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106664 2023-12-08
godz. 12:00
Łódzkie Badania diagnostyczne odcinków kontrolnych rurociągów WP i WT bloków nr 2 i 3 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej badań dia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114156 2023-12-08
godz. 12:00
Łódzkie Zakup odzieży ochronnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, określonej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118825 2023-12-08
godz. 12:00
Łódzkie Zakup usług transportu gipsu ciągnikami siodłowymi z naczepami wywrotkami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10126961 2023-12-08
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI)-OT_Bloki 1-6 - modernizacja sieci szkieletowej do 100 Gb Etap II dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Zamawiający, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120375 2023-12-08
godz. 13:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie.2. Zakres świadczenia usług obejmuje:1) ochronę mienia: obiektów i nieruchomości zn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127202 2023-12-08
godz. 15:00
Łódzkie Materiały elektryczne zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - zestawienie nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10071250 2023-12-09
godz. 00:00
Łódzkie Poszukuję podwykonawców do wykończeń - Bełchatów Poszukuję podwykonawców do wykończeń - zakres prac: malowanie, szpachlowanie, gładzie, zabudowy g/k. Inwestycje to budynki mieszkalne, oraz u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10071252 2023-12-09
godz. 00:00
Łódzkie Poszukuję podwykonawców do dociepleń budynków - Bełchatów Poszukuję podwykonawców do dociepleń budynków. Inwestycje to budynki mieszkalne, oraz użyteczności publicznej Realizacja: Lokalizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106661 2023-12-11
godz. 08:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI)--quot; Modernizacja układu magazynowania i transportu mączki kamienia wapiennego spod zbiorników nr 1 i 2 dla potrzeb nowego bloku – prace budowlane i remont ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123334 2023-12-11
godz. 08:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Warunkach technicznych stanowiących Załącznik Nr 1 do SWZ jest wykonanie zadania pn. Świadczenie kompleksowych usług ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122452 2023-12-11
godz. 09:00
Łódzkie Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na rok 2024 Zadanie 1: na terenie kodu pocztowego 97-400 i 97-300 Zadanie 2: poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 9...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116794 2023-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Usługa serwisowa w zakresie sprzątania, utrzymania dróg, placów, ciągów komunikacyjnych, terenów zielonych oraz innych usług dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10126962 2023-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Zakup części do pomp PUTZMEISTER dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest Zakup części do pomp PUTZMEISTER dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełcható...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130033 2023-12-11
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem Zamówienia jest Zakup elektronarzędzi dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10135411 2023-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy i remontu infrastruktury technicznej przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wód opadowych i ściekowych, znajdującej się na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10092316 2023-12-11
godz. 12:00
Łódzkie Wymiana wykładziny chemoodpornej absorberów IOS bloków 3 oraz 4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Część 1 - Wymiana wykładziny chemoodpornej absorbera IOS bloku 3. Część 2 - Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10092325 2023-12-11
godz. 12:00
Łódzkie Wymiana wykładziny chemoodpornej absorberów IOS bloków 3 oraz 4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie wykładzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10126963 2023-12-11
godz. 12:00
Łódzkie Zakup akumulatorów do wózka Melex oraz lusterek teleskopowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa akumulatorów do wózka Melex oraz lustere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127811 2023-12-11
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usług dozoru geologicznego nad wierceniem studni odwadniających, otworów obserwacyjnych, otworów drenażowych i studni SP/SPS na Polu Bełchatów i Polu Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130034 2023-12-11
godz. 12:00
Łódzkie Zakup tarcz diamentowych i suwmiarek dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa tarcz diamentowych i suwmiarek dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10131206 2023-12-11
godz. 12:00
Łódzkie Zakup części do pojazdów dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa części do pojazdów dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)