Przetargi i zamówienia - Bełchatów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8919486 2022-05-27
godz. 10:00
Łódzkie Zakup narzędzi ręcznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa narzędzi ręcznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900915 2022-05-27
godz. 11:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Mycie i czyszczenie kotłów wraz z urządzeniami pomocniczymi w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Ryb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912948 2022-05-27
godz. 11:00
Łódzkie Zapytanie o informację ( RFI ) - Zakup 1 szt. samochodu ciężarowego z napędem 6x6 – autocysterna do transportu i dystrybucji paliw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912970 2022-05-27
godz. 12:00
Łódzkie Zakup odzieży specjalnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży specjalnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914963 2022-05-27
godz. 12:00
Łódzkie Wykonanie opracowania wraz z oceną techniczną na podstawie badań stanu technicznego zasobników przykotłowych węgla kotła BB-1150 bloków nr 3 i nr 4 w perspektywie ich dalszej eksploatacji dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920953 2022-05-27
godz. 12:00
Łódzkie Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Pole Szczerców. Ocena jakości masywu skalnego na podstawie kartowań odsłonięć naturalnych w wyrobisku górniczym oraz wytyczne dla bieżącego ks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922242 2022-05-27
godz. 12:00
Łódzkie 1. Przedmiotem Zamówienia jest Usługa wzorcowania mierników pomiaru parametrów atmosferycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920476 2022-05-27
godz. 14:00
Łódzkie Zakup rury dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa rury dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zgodnie z opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926795 2022-05-30
godz. 10:00
Łódzkie Zakup narzędzi warsztatowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa narzędzi warsztatowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926792 2022-05-30
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup elektrod i drutu spaw. dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z OPZ – stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ / Formularzu RFX.; 2. Zamawiając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916518 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej studni odwadniających podstawowego i pomocniczego systemu odwodnienia, otworów obserwacyjnych PS, PW, otworów KTS, KT i otworów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919489 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup silników elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa silników elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926777 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Odtworzenie systemu DCS ALSPA na bloku nr 14 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów PGE Gór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926803 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup prętów, taśmy oraz płyt z polietylenu dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Przedmiotem Zamówienia jest zakup prętów, taśmy oraz płyt z polietylenu dla PGE Gi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926804 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup części do rozdrabniaczy pniaków RM700 i RM700A dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części do rozdrabniaczy pniaków RM700 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926801 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup części zamiennych do wozideł sztywnoramowych CAT 772G dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa nw. części zamiennych do wozide...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931043 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup rury dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa rury dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, zgodnie z wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932437 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest usługa Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Pole Szczerców. Prognoza warunków geologiczno-inżynierskich na frontach eksploatacyjnych na lata 2023 -2024...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916501 2022-05-30
godz. 12:12
Łódzkie Zapytanie o informację ( RFI ) - Zakup 1 szt. ciągnika wielkogabarytowego przegubowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Br...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930292 2022-05-30
godz. 14:00
Łódzkie Zakup narzędzi ręcznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów (23) Przedmiotem Zamówienia jest Zakup i dostawa narzędzi ręcznych określonych w SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926794 2022-05-31
godz. 10:00
Łódzkie Zakup olejów Renolin dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa olejów Renolin dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów: Część 1 OLEJ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930308 2022-05-31
godz. 11:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - "Zakup samochodu ciężarowego serwisowego do wykonywania obsług technicznych dla PGE GiEK S.A. Oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926802 2022-05-31
godz. 12:00
Łódzkie Zakup przewodu elektroenergetycznego niskiego napięcia dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego przewodu elektroen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926800 2022-05-31
godz. 12:00
Łódzkie Zakup części do maszyn HSW TD-25 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części do napraw podwozi spycharek gąsienicowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926793 2022-05-31
godz. 12:00
Łódzkie 1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup rur dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX/Opisie przedmiotu zakupu, stanowiącym Załącznik n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926798 2022-05-31
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest zakup rur dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931041 2022-05-31
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest usługa dostaw oraz wdrożenie i świadczenie usług telefonii stacjonarnej VoIP dla pracowników PGE GiEK S.A. Centrala. Zakres zamówienia obejmuje: - Dostawę komplet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931466 2022-05-31
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest zakup opon dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, zgodnie ze wskazaniem SWZ i elektronicznego formularza ofertowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933189 2022-05-31
godz. 14:00
Łódzkie Zakup liny stalowej fi 32 oraz liny fi 20 do żurawia Liebherr dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa liny stalowej fi 32 oraz liny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912968 2022-06-01
godz. 12:00
Łódzkie 1. Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa obuwia roboczego i profilaktycznego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)