Przetargi i zamówienia - Żary - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8189989 2021-06-23
godz. 10:00
Lubuskie 1. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w Oddziale Pomocy Doraźnej – w specjalistyczny zespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193882 2021-06-24
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenia konkursu: Zadanie nr 1-udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w rozumieniu ustawy o Państ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208221 2021-06-25
godz. 10:00
Lubuskie „Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem” Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: Dostawę fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B przystosowanego do transportu mak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202203 2021-06-28
godz. 10:00
Lubuskie Dla: RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, PIELĘGNIAREK SYSTEMU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209372 2021-06-28
godz. 11:00
Lubuskie świadczenie usług medycznych w zakresie otolaryngologi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8219592 2021-06-28
godz. 11:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy i psychologów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209380 2021-06-29
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie diabetologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209377 2021-06-29
godz. 10:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ dla dorosłych i dzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215776 2021-06-29
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa stacji diagnostycznej z oprogramowaniem oraz modułu wykonywania badań kardiologicznych do 80 rzędowego systemu tomografii komputerowej Część 1 Zadanie nr 1 – Dostawa stacji diagnost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209374 2021-06-29
godz. 11:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8180389 2021-07-02
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa różnych produktów leczniczych Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6/UE/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych dla 105. Kresoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8202644 2021-07-13
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!