Przetargi i zamówienia - Łódź - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7936728 2021-02-25 Łódzkie Zlecę brygadom prace wykończeniowe/ murowe na terenie Niemiec Poszukuje brygad do prac wykończeniowych mieszkań oraz budynków użyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894077 2021-02-25
godz. 08:45
Łódzkie Dostawa mebli w ramach projektu: „Szkoła Kompetencji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7968859 2021-02-25
godz. 09:30
Łódzkie Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz środków do pielęgnacji do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971261 2021-02-25
godz. 10:00
Łódzkie Wysoko wydajny skrining bakteriofagów z zastosowaniem sortowania cytofluorymetrycznego w celu opracowania innowacyjnych produktów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971290 2021-02-25
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w postaci usług dyżurów i usług lekarskich świadczonych w ramach lecznictwa stacjonarnego i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7972053 2021-02-25
godz. 10:00
Łódzkie „Usługi restrukturyzacyjne i upadłościowe w nowych realiach rynkowych” Przedmiot zamówienia: - telewizor (1 sztuka) – urządzenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7974724 2021-02-25
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976172 2021-02-25
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlano- remontowych łazienki w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwiklińskiej 5a dla potrzeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977439 2021-02-25
godz. 10:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawa ogrodzenia obiektu Oddziału Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista 71. - 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7969004 2021-02-25
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932189 2021-02-25
godz. 10:00
Łódzkie Rozbudowa i modyfikacja modułowego systemu zarządzania informatycznego uczelnią, w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzką pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7972141 2021-02-25
godz. 11:00
Łódzkie Wywóz i utylizację odpadów medycznych z Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7942325 2021-02-25
godz. 11:00
Łódzkie Świadczenie usług transportowych związanych z wykonywaniem opróżnienia lokali wolnych wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973717 2021-02-25
godz. 11:36
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Świadczenie usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego Całkowita wartość bru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971505 2021-02-25
godz. 12:00
Łódzkie Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi zgodnie z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976051 2021-02-25
godz. 12:00
Łódzkie Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977496 2021-02-25
godz. 12:00
Łódzkie Wago, Eaton

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977495 2021-02-25
godz. 12:00
Łódzkie stycznik DILM170-EA, 170A, 230VAC

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7960043 2021-02-25
godz. 12:00
Łódzkie Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi zgodnie z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7964768 2021-02-25
godz. 12:00
Łódzkie Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w VIII Liceum Ogólnokształcące Im. A. Asnyka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913699 2021-02-25
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa manekinów na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez moderni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7934390 2021-02-25
godz. 12:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu animacji 2D/3D na potrzeby nowych i aktualizowanych e-materiałów dydakty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7934391 2021-02-25
godz. 12:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu animacji 2D/3D na potrzeby nowych i aktualizowanych e-materiałów dydakty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7973098 2021-02-25
godz. 13:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w postaci usług dyżurów i usług lekarskich świadczonych w ramach lecznictwa stacjonarnego i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7952425 2021-02-25
godz. 13:45
Łódzkie BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY ULICY NAWROT W ŁODZI NA DZIAŁCE 198, 199 OBRĘB W-24.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971626 2021-02-25
godz. 14:00
Łódzkie Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Przedszkolu Miejskim nr 36 - Integracyjnym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7971656 2021-02-25
godz. 15:00
Łódzkie Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej nr 143 w Łodzi, zgodnie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7974447 2021-02-25
godz. 15:00
Łódzkie Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7976211 2021-02-25
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu badawczego Self-standing, flexible and solution processable organie field effect tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7977074 2021-02-25
godz. 15:00
Łódzkie Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Łowicz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)