Przetargi i zamówienia - Łódź - meble i akcesoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7320323 2020-02-17
godz. 08:30
Łódzkie świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji, pogotowia dźwigowego oraz napraw urządzeń dźwigowych na terenie kompleksów Uniw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7312523 2020-02-17
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Żyrardów z podziałem na 3 zadania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320667 2020-02-17
godz. 09:00
Łódzkie Zakup materiałów niezbędnych do zakończenia zadania opomiarowania stacji SN/nN w RE Bełchatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323146 2020-02-17
godz. 09:00
Łódzkie Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Miasta Łodzi w 2020 roku Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324541 2020-02-17
godz. 09:00
Łódzkie Zakup szaf ubraniowych BHP dla PGE Dystrybucja OŁD.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311314 2020-02-17
godz. 09:30
Łódzkie ZP 11/20 utworzenie pomieszczeń zmywalni w Pawilonie H Numer referencyjny: ZP 11/20 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utwor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278398 2020-02-17
godz. 10:00
Łódzkie ZP/39/2019 – Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 200132, 200121* Numer referencyjny: ZP/39/2019 Zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278425 2020-02-17
godz. 10:00
Łódzkie Usuwanie odpadów z miejsc NIEprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania na terenie Miasta Łodzi w latach 2020–2021 Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311740 2020-02-17
godz. 10:00
Łódzkie wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 2 części Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323221 2020-02-17
godz. 10:00
Łódzkie Zakup licencji AVID dla PWSFTviT.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323210 2020-02-17
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: ZP-1/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego służącego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320380 2020-02-17
godz. 10:00
Łódzkie Naprawy i przeglądy samochodów, ciągników , Mercedesów Unimog oraz rębaków z podziałem na zadania dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330953 2020-02-17
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie kosztorysów inwestorskich dotyczących nieruchomości w Łodzi przy: część 1: ul. Karolewska 25 - Sporządzenie kosztorysu n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330470 2020-02-17
godz. 10:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Test narkotykowy DRUG WIPE 6S Test narkotykowy DRUG WIPE 6S (test do wstępnego wykrywania w ślinie osób ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278325 2020-02-17
godz. 10:30
Łódzkie Numer referencyjny: ZP/87/2019 Budowa budynku A6 dla projektu „MOLecoLAB Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320185 2020-02-17
godz. 11:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314540 2020-02-17
godz. 11:30
Łódzkie UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSADZONYCH PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE KARNYM NR 1 W ŁODZI W RAMACH: KONSULTACJI PSYCHIATRYCZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314538 2020-02-17
godz. 11:30
Łódzkie UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSADZONYCH PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE KARNYM NR 1 W ŁODZI W RAMACH: KONSULTACJI DERMATOLOGICZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316018 2020-02-17
godz. 12:00
Łódzkie Wykonanie w roku 2020przeglądów-sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej (w tym szczelności) wraz z odbiornikami gazowymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322630 2020-02-17
godz. 12:00
Łódzkie Usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API Numer referencyjny: ZP/ŁOW NFZ/2/2020 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323046 2020-02-17
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa ścierniwa do maszyny do cięcia wodą MAXIEM 2040, nr sprawy: WZ-091 -84/19

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325588 2020-02-17
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa słupów trakcyjnych, nr sprawy: WZ-091-8/20.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326065 2020-02-17
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi znajdującego się na terenie nier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332665 2020-02-17
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7306417 2020-02-17
godz. 13:00
Łódzkie „Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne dla potrzeb Filii Instytutu Stomat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322856 2020-02-17
godz. 13:00
Łódzkie Usługa rezerwacji biletów lotniczych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz gości zagranicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334250 2020-02-17
godz. 13:00
Łódzkie Narzędzia, tarcze, piły

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326657 2020-02-18
godz. 00:00
Łódzkie Wykonanie komponentu szkoleniowego projektu „Nowoczesne technologie w trosce o zdrowie pacjentów Centrum Medycznego Szpital Święte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327780 2020-02-18
godz. 00:00
Łódzkie Kurs języka angielskiego - Business English Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu ,,Kurs języka angielskiego – Busine...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329334 2020-02-18
godz. 00:00
Łódzkie Na realizację pośrednictwa pracy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa pracy Cel zamówienia Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)