Przetargi i zamówienia - Łódź - majątkowe i komunikacyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7335150 2020-02-24
godz. 00:00
Łódzkie Zakup pudełek - 142020A Przedmiotem zamówienia jest zakup pudełek wykonanych z laminowanego, wodoodpornego kartonu z pokrywką, pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335151 2020-02-24
godz. 00:00
Łódzkie Zakup sterylnych butelek na pożywki - 072020C Przedmiotem zamówienia jest zakup sterylnych butelek na pożywki o pojemności 30, 60...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335146 2020-02-24
godz. 00:00
Łódzkie Zakup pipetusów automatycznych - 132020A Przedmiotem zamówienia jest zakup pipetusów automatycznych wraz z filtrami membranowymi....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335154 2020-02-24
godz. 00:00
Łódzkie Zakup mieszadła magnetycznego - 082020C Przedmiotem zamówienia jest zakup mieszadła magnetycznego bez funkcji grzania. Cel zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335159 2020-02-24
godz. 00:00
Łódzkie Zakup pepsyny - 042020D Przedmiotem zamówienia jest zakup pepsyny z błony śluzowej żołądka wieprzowego. Cel zamówienia Celem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7336746 2020-02-24
godz. 00:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę prac na stanowisku Główny programista - Szef Zespołu Programistów w wymiar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336753 2020-02-24
godz. 00:00
Łódzkie Starszy programista Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę prac na stanowisku Starszego programisty w wymiarze 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339203 2020-02-24
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres m.rozniata@ramp.pl, po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339252 2020-02-24
godz. 00:00
Łódzkie Wdrożenie platformy B2B, oprogramowania typu PIM oraz integratora wszystkich systemów informatycznych Przedmiotem zamówienia są w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338512 2020-02-24
godz. 00:00
Łódzkie Świadczenia usług w zakresie identyfikacji potrzeb i opracowania IPD uczestników projektu Zamówienie obejmuje przeprowadzenie spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339390 2020-02-24
godz. 00:00
Łódzkie Przeprowadzenie wywiadu oraz badań wstępnych w środowisku domowym pacjenta (osoby starsze, samotne z zaburzeniami psychicznymi), c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339388 2020-02-24
godz. 00:00
Łódzkie Przeprowadzenie wywiadu oraz badań wstępnych w środowisku domowym pacjenta (osoby starsze, samotne z zaburzeniami psychicznymi), c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330900 2020-02-24
godz. 09:00
Łódzkie Wykonywanie napraw i przeglądów pogwarancyjnych w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, będących w posiadaniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332043 2020-02-24
godz. 09:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie stomatologii zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi dostępności usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336191 2020-02-24
godz. 09:00
Łódzkie ZP 13/20 demontaż i magazynowanie angiografu Numer referencyjny: ZP 13/20 Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania stanowi d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337147 2020-02-24
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Tomaszów Maz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338084 2020-02-24
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Sieradz: Rozbudowa sieci nN 0,4 kV w celu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318842 2020-02-24
godz. 09:30
Łódzkie ZP 3/20 Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki Numer referencyjny: ZP 3/20 Pakiet 1Prowadniki angioplastyczne – 4 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348946 2020-02-24
godz. 09:30
Łódzkie Dostawa tuszy i tonerów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336195 2020-02-24
godz. 09:45
Łódzkie Świadczenie usług w ramach gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322977 2020-02-24
godz. 10:00
Łódzkie zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335991 2020-02-24
godz. 10:00
Łódzkie Zakup i dostawa środków czystości oraz materiałów higienicznych i sanitarnych, a także artykułów chemii gospodarczej na potrzeby O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335436 2020-02-24
godz. 10:00
Łódzkie Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w gmini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328655 2020-02-24
godz. 10:00
Łódzkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 21...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345647 2020-02-24
godz. 10:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup i dostawa przepychacza ciśnieniowego dostawa 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345649 2020-02-24
godz. 10:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup i dostawa przepychacza ciśnieniowego dostawa 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326579 2020-02-24
godz. 11:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkohematologii dziecięcej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329011 2020-02-24
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki laboratoryjnej Numer referencyjny: ZP/02/2020 Pakiet nr 11. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334394 2020-02-24
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa Zamawiającemu wraz z montażem 2 szt. fabrycznie nowych bloków śrubowych do sprężarek typu LENTO 30 firmy ALMIG Kompressore...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334441 2020-02-24
godz. 11:00
Łódzkie CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W HALI WIELOFUNKCYJNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o. Numer referencyjny: 1/AM-EXPO/2020/U 1. Zamawiając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)