Przetargi i zamówienia - Łódź - armatura - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7345194 2020-02-26 Łódzkie Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341561 2020-02-26
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Piotrków Trybunalski.Zad nr 1 - „Modernizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343997 2020-02-26
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Sieradz oraz RE Bełchatów w podzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326822 2020-02-26
godz. 09:30
Łódzkie 6/DIR/UŁ/2020 Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326071 2020-02-26
godz. 09:30
Łódzkie Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340537 2020-02-26
godz. 09:45
Łódzkie Dostawa i montaż ławek ogrodowych i koszy na śmieci do Ogrodu Botanicznego w Łodzi Numer referencyjny: ZZM.FOA.ZP.2510.6.2020 [nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300709 2020-02-26
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa artykułów higienicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: ZP/7/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339394 2020-02-26
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny pielęgniarkę/pielęgniarza z zakresu anestezjologii dla dzieci

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339037 2020-02-26
godz. 10:00
Łódzkie Przeglądy rozszerzone drogowych obiektów inżynierskich położonych w ciągu ul. gen. J. Dąbrowskiego oraz ul. S. Przybyszewskiego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343135 2020-02-26
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326951 2020-02-26
godz. 11:00
Łódzkie Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku A4 Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341583 2020-02-26
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów oraz AiO dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: ZP/7/2020 3.1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349531 2020-02-26
godz. 11:00
Łódzkie Wzorce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348014 2020-02-26
godz. 12:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup i dostawa filtrów kasetowych. dostawa 16 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338022 2020-02-26
godz. 14:00
Łódzkie Roboty wodnokanalizacyjne wraz z odtworzeniem nawierzchni na Cmentarzu Komunalnym ,,Zarzew” w Łodzi. Numer referencyjny: ZZM.NCK.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347315 2020-02-26
godz. 15:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349236 2020-02-26
godz. 15:00
Łódzkie Odzież taktyczna PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kurtka Helikon Cougar Kurtka Helikon Cougar (kolor i rozmiar zostanie podany po wyłoni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333420 2020-02-26
godz. 16:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Kod postępowania od 05-20-000043/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 do 05-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349449 2020-02-26
godz. 16:00
Łódzkie Licznik motogodzin indukcyjny, wodoodporny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349526 2020-02-26
godz. 16:00
Łódzkie Wyroby hutnicze stalowe.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349522 2020-02-26
godz. 16:00
Łódzkie Części zamienne do pompy przeponowej typ 2PM-34 Białogon

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304224 2020-02-27
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZAK/01/2020 Na zakup dwóch fabrycznie nowych wtryskarek oraz niezbędnego osprzętu Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304685 2020-02-27
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2020 dotyczące zadania: dostawa unitu stomatologicznego, rentgena punktowego, zestawu do radiografii cyfro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331823 2020-02-27
godz. 00:00
Łódzkie Z a p y t a n i e o f e r t o w e nr 4/2020 na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331821 2020-02-27
godz. 00:00
Łódzkie Z a p y t a n i e o f e r t o w e nr 3/2020 na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339156 2020-02-27
godz. 00:00
Łódzkie Dostawa systemu automatycznej analizy obrazu – mikroskopu i oprogramowania: 1. System automatycznej analizy obrazu składający si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344252 2020-02-27
godz. 00:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-Bio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343471 2020-02-27
godz. 00:00
Łódzkie Zapewnienie noclegu dla 5 osób w hotel *** w Belgrad (Serbia), w dniach 10-14.03.2020 r. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346756 2020-02-27
godz. 00:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe nr 1/P na realizację prac B+R w roli System Analyst Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac B+R w roli Sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346758 2020-02-27
godz. 00:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe nr 2/P na realizację prac B+R w roli Mobile Developer Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac B+R w roli M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)