Przetargi Łódź

"Łódź Kreuje! ""Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy"" (Ministerstwo Gospodarki: ""Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych""). W 2015 r. zostało ogłoszonych 8951 zamówień z terenu miasta Łodzi, w całym województwie natomiast aż 25089 przetargów i zleceń, które znajdziesz u nas! Monitoruj przetargi z Łodzi i pozyskuj nowe kontrakty, które przyczynią się do poprawy zyskowności Twojej firmy! "

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7501988 2020-06-03
godz. 09:30
Łódzkie Dostawa dystrybutorów wody dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: ZP/30/2020 Przedmiotem zamówienia niniejszego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481236 2020-06-04
godz. 10:00
Łódzkie Zaprojektowanie i wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwą: Przebudowa infrastr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508663 2020-06-05 Łódzkie Zlecę wykonanie tynków - Łódź Zlecę wykonanie tynków cementowo-wapiennych około 2000 m2 etapami. Realizacja kwiecień 2020 do czerw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463845 2020-06-05
godz. 08:15
Łódzkie Dostawa sprzętu medycznego: tomografu, angiografu ze wstrzykiwaczem do podawania kontrastu, defibrylatora Numer referencyjny: 30/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7457401 2020-06-05
godz. 09:00
Łódzkie Adaptacja pomieszczeń i laboratoriów w Katedrze Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej wraz z dostawą zintegrowanych intelig...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7477642 2020-06-05
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej dla zadania pn. „Przebudowa stacji WN/SN Ruda” na terenie RE Łódź

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495376 2020-06-05
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa części do automatyki rozdzielnic.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495377 2020-06-05
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Bełchatów – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495964 2020-06-05
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506421 2020-06-05
godz. 09:00
Łódzkie „Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi w sprzęt informatyczno - biurowy w ramach projektu pt. „Edukacja na poziomie europ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509392 2020-06-05
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Tomaszów Mazowiecki z podziałem na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508322 2020-06-05
godz. 09:00
Łódzkie Zakup i dostawa materiałów potrzebnych do wykonania przyłącza w systemie brygad własnych w podziale na 3 zadania:Zadanie 1 - Zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7457467 2020-06-05
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa aparatów do CRRT – 10 szt., asystora kaszlu – 1 szt. oraz aparatów do pomiaru parametrów krytycznych – 2 szt. dla WWCOiT i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479064 2020-06-05
godz. 10:00
Łódzkie Remont budynku Delegatury NIK w Łodzi Numer referencyjny: LLO.261.002.2020 Przedmiotem zamówienia jest: „Remont budynku Delegatur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483778 2020-06-05
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa artykułów piśmienniczych oraz biurowych Numer referencyjny: ASI.272.25.2020 Przedmiotem zamówienia jest sukces...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494262 2020-06-05
godz. 10:00
Łódzkie Na wykonanie remontu dachu wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynkach mieszkalnych nieruchomości współwłasnych i prywatny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498372 2020-06-05
godz. 10:00
Łódzkie Wymiana 2 szt. okien w pomieszczeniach zajmowanych przez MOPS w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a. Szczegółowy zakres robót zost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494191 2020-06-05
godz. 10:00
Łódzkie Przetarg nr DZP.26.1.152.2020 Na wykonanie rozbiórki budynków wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 3 części: część 1: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506570 2020-06-05
godz. 10:00
Łódzkie ZP/68/2020 - Dostawa zasobu sieciowego dla Instytutu „CZMP” Numer referencyjny: ZP/68/2020 Dostawa zasobu sieciowego dla Instytut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507832 2020-06-05
godz. 10:00
Łódzkie ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ROZBIÓRCE KOMINA PRZEMYSŁOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM W POPIENIU GMINA JEŻÓW POWIAT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507403 2020-06-05
godz. 10:00
Łódzkie Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg krajowych z podziałem na 2 zadania. Zadanie 1: Aktualizacja proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508452 2020-06-05
godz. 10:00
Łódzkie PRL-252-27a/2020 „Wykonanie wymiany kół monoblokowych oraz tarcz hamulcowych w zestawach kołowych wymontowanych z autobusów szynow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509905 2020-06-05
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506203 2020-06-05
godz. 10:30
Łódzkie Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Numer referencyjny: ZP/39/2020 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463756 2020-06-05
godz. 11:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 170 przy ul. Miedzianej 1/3, 90-038 Łódź Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.25.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494292 2020-06-05
godz. 11:00
Łódzkie Na wykonanie remontu 70 pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. Numer referencyjny: DZP.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504059 2020-06-05
godz. 11:00
Łódzkie Drobny sprzęt laboratoryjny dla potrzeb realizacji projektu MARS „Opracowanie technologii pozyskania produktów procesu liofilizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501698 2020-06-05
godz. 11:30
Łódzkie Dostawy armatury odcinającej do łączenia przyłączy domowych z wodociągami i obudów do nich Numer referencyjny: FHZ.280.2.2020.I C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501714 2020-06-05
godz. 12:15
Łódzkie Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Pankiewicza 16 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwers...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506549 2020-06-05
godz. 13:00
Łódzkie Wykonanie przeglądów ogólnobudowlanych budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich, w podziale na 2 części. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)