Zlecenia - Zielona Góra - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7879218 2021-01-18
godz. 09:00
Lubuskie Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych. Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.01.02.00-00-0283/16 pn. Auto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915532 2021-01-18
godz. 12:00
Lubuskie "Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy" 01/01/2021 Dostawa nr III zrębki drzewnej Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916115 2021-01-18
godz. 12:00
Lubuskie Publikacja płatnych ogłoszeń w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim dotyczące przetargów na zbycie nieruchomości, których cena wywoła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914169 2021-01-18
godz. 13:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Gó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901802 2021-01-18
godz. 15:00
Lubuskie TRANSPORT UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MODELOWE WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SENIORÓW” Usługa transportowa polegająca na zapewnieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908593 2021-01-18
godz. 23:59
Lubuskie „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie uruchomienia technologii produkcji płaskiego naświetla w konstrukcji ALU–RX” Budynek produ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921075 2021-01-19
godz. 00:00
Lubuskie Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń wynajmowanych na potrzeby Oddziału Zamiejscowego WUP w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902541 2021-01-19
godz. 09:00
Lubuskie Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego realizującego projekt pn. Nowoczesne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917560 2021-01-19
godz. 11:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie danych osobowych, wsparcia informatycznego oraz przeprowadzania audytów i szkoleń w tym zakresie, ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918483 2021-01-20
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa zmienno-fazowego materiału PCM.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918964 2021-01-20
godz. 12:00
Lubuskie "Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy" 02/01/2021 Dostawa nr I komponentów metalowych do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918965 2021-01-20
godz. 12:00
Lubuskie "Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy" 03/01/2021 Dostawa nr II komponentów metalowych do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918966 2021-01-20
godz. 12:00
Lubuskie "Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy" 04/01/2021 Dostawa nr III komponentów metalowych d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916976 2021-01-20
godz. 23:59
Lubuskie TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.01.2021 r. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Przytoku w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918898 2021-01-20
godz. 23:59
Lubuskie System automatyzacji inspekcji i oceny stanu technicznego sieci energetycznych z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919545 2021-01-20
godz. 23:59
Lubuskie TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.01.2021 r. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Kijach w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920409 2021-01-21
godz. 11:00
Lubuskie Świadczenia usług w zakresie ochrony danych osobowych oraz przeprowadzania audytów i szkoleń w tym zakresie oraz jeśli to konieczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923180 2021-01-22
godz. 11:00
Lubuskie Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych położonych na terenie bazy Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921694 2021-01-22
godz. 12:00
Lubuskie "Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy" 05/01/2021 dostawa nr I izolacji termicznej do bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7886211 2021-01-22
godz. 23:59
Lubuskie Stworzenie przez Perceptus Sp. z o.o. innowacyjnej infrastruktury Data Center, umożliwiającej wprowadzenie do oferty trzech nowato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889075 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889072 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889071 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889070 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889069 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889068 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909783 2021-01-25
godz. 16:00
Lubuskie Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909780 2021-01-25
godz. 16:00
Lubuskie Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku w zakresie: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KUL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889074 2021-01-26
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889073 2021-01-26
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)