Zlecenia - Piotrków Trybunalski - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10102810 2023-12-08
godz. 10:00
Łódzkie Remont pomieszczenia baru z wymianą oświetlenia korytarza w Budynku A Akademii Piotrkowskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10134561 2023-12-11
godz. 00:00
Łódzkie Zlecę transport: 20 szafek BHP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124660 2023-12-11
godz. 09:00
Łódzkie Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, zgodnie z art. 22a ust. 3, 5, 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128951 2023-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Wywóz i utylizacja papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, odpadów biodegradowalnych i odpadów zmieszanych z terenu posesji Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, mieszczącej s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130085 2023-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa produktów mleczarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130176 2023-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa ryb mrożonych, warzyw i owoców mrożonych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130181 2023-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa artykułów spożywczych różnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130179 2023-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i cukierniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130178 2023-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i wędlin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10130130 2023-12-11
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa świeżych owoców, warzyw, kiszonek i jaj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128954 2023-12-11
godz. 11:00
Łódzkie Wywóz odpadów medycznych z terenu posesji Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej- Aleja 3 Maja 8, 97-300 Piotrków Trybunalski i ich unieszkodliwienie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122479 2023-12-11
godz. 23:59
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów produkcyjnych z wykorzystaniem obrabiarki CNC oraz piły W zakres zamówienia wchodzą następujące element...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123969 2023-12-11
godz. 23:59
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów produkcyjnych z wykorzystaniem obrabiarki CNC oraz piły W zakres zamówienia wchodzą następujące element...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10135478 2023-12-12
godz. 07:00
Łódzkie SAMOZAMYKACZ GEZE TS 200

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10132358 2023-12-12
godz. 10:00
Łódzkie Zakup butli gazowych do oznaczeń metali, THM i LCHW wraz z dostawą i dzierżawą dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, mieszczącej się w Piotrkowie Trybunalskim- Aleja 3 Maja 8.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10138262 2023-12-13
godz. 10:00
Łódzkie WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10137145 2023-12-13
godz. 11:00
Łódzkie Dostawy ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. F. Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10137141 2023-12-13
godz. 11:00
Łódzkie Dostawy artykułów mleczarskich dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. F. Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10137147 2023-12-13
godz. 11:00
Łódzkie Dostawy pieczywa dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. F. Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10137152 2023-12-13
godz. 11:00
Łódzkie Dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych dla Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymiim. A. F. Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107778 2023-12-14
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii zabiegowej przewodu pokarmowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119171 2023-12-15
godz. 12:00
Łódzkie NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I PROWADZENIE KAWIARNI w obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113704 2023-12-18
godz. 15:00
Łódzkie Wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2024 roku. 1. Wspi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113699 2023-12-18
godz. 15:30
Łódzkie Wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w latach 2024-2025.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114563 2023-12-20
godz. 09:00
Łódzkie Obsługa medyczna przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziałach szpitalnych: Gastroenterologicznym, Reumatologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Rehabilitacji Kar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124543 2023-12-21
godz. 08:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Poradni Położniczo -Ginekologicznej. Ilość stanowisk: 4.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124545 2023-12-21
godz. 09:00
Łódzkie Obsługa medyczna przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ilość stanowisk: 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124548 2023-12-21
godz. 10:00
Łódzkie Obsługa medyczna przez lekarza po IV lub V roku specjalizacji w dziedzinie pediatrii w Oddziale Dziecięcym wraz z Izbą Przyjęć (kwalifikacje do przyjęcia do oddziału, odmowy przyjęć, konsult...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128281 2023-12-27
godz. 08:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Chirurgicznym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128283 2023-12-27
godz. 08:30
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Wewnętrznym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)