Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7373314 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bednarskiej 5 w Gliwicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382900 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Obsługa gastronomiczna imprez - organizacja w całości imprezy od strony zapewnienia obsługi gastronomicznej oraz atrakcji handlowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386401 2020-04-06
godz. 00:00
Wielkopolskie Zakup odnowienia następujących usług: 1. Sophos SG 230 FullGuard Plus (obejmująca funkcjonalność Sandstorm) na okres 12 miesięcy -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388958 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu i doposażenia istniejącego placu zabaw przy ulicy Waligóry w Dziekanowie Leś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390676 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie WNP-II.742.18.2020 wykonanie dokumentacji dla wprowadzenia udokumentowanych obszarów złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390848 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wrzosowa 6 w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397956 2020-04-06
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów edukacyjnych / dydaktycznych w ramach projektu Rodzina w Centrum 2 wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398643 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Mobilny system ochrony technicznej obiektów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398850 2020-04-06
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa 70 ton węgla kamiennego kostka 33-Ko 31/5/7 gat. I o parametrach zgodnych z PN-G-97002: 1982 oraz PN-G-97003: 1982 do 45 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399091 2020-04-06
godz. 00:00
Lubuskie Opracowanie Strategii rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030, zwaną dalej Strategią, wraz z przeprowadzeniem procedury strate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400087 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Przegląd i remont następującego sprzętu tj.: 1. Sprzęt 1.Gaśnice przenośne i przewoźne: 1/. Gaśnica proszkowa GP-6z ABC, 2/. Gaśni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400145 2020-04-06
godz. 00:00
Opolskie Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach promocji projektu pn. Termomodemizacja budynku Publicznej Szkoły Pods...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400155 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Sobieskiego 3abc

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400154 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Sobieskiego 1ab

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400175 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie programu obliczeniowego na potrzeby określania stanu naprężenia w górotworze na podstawie pomiarów odkształceń czujnikam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400176 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie BADANIA ZWIĄZKÓW POMIĘDZY EMISJĄ SEJSMICZNĄ I NIECIĄGŁĄ DEFORMACJĄ GÓROTWORU NA POLIGONIE MUSE 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402487 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa kruszywa grubego na wskazane miejsce przez zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem na drogi gminne położone na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402509 2020-04-06
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Najem kombajnu o minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych przedstawionych poniżej na potrzeby Zakładu Doświadczalnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402980 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Świadczenie usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, zadania inwestycyjnego p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402978 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej elektronicznych systemów bezpieczeństwa i ochrony budynków zlokalizowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404360 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie O.KA.Z-16.2415.10.2020.ar Utrzymanie samochodów oraz przyczep samochodowych, będących w dyspozycji Rejonu w Zawierciu, Obwodu Drog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405069 2020-04-06
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa Przedmiot zamówienia: 3 zamrażarki przenośne Przedmiotem zamówienia są trzy zamrażarki przenośne, o parametrach nie gorszy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405067 2020-04-06
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa Przedmiot zamówienia: 2 zamrażarki niskotemperaturowe Przedmiotem zamówienia są dwie zamrażarki niskotemperaturowe o param...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405066 2020-04-06
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa Przedmiot zamówienia: przenośny wilgotnościomierz glebowy Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przenośn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405064 2020-04-06
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa Przedmiot zamówienia: pHmetr terenowy Przedmiotem zamówienia jest pHmetr terenowy (pHmetr przenośny z elektrodą), o parame...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405063 2020-04-06
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa urządzenie GPS z systemem geopozycjonowania Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest urządzenie GPS z syste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405102 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Organizacja i obsługa szkoleń dla pracowników jednostek administracji publicznej w ramach projektu: Podnoszenie kompetencji cyfrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405097 2020-04-06
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie badania wytrzymałościowego łańcuchów do mocowania śmigłowca na okręcie Mw Rr

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405147 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup przedłużenia usługi wsparcia technicznego dla sprzętu firm IBM, Lenovo, na okres do 01.05.2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405622 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ex-post projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)