Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7903878 2026-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SCHRONU NA MAGAZYNY DOKUMENTACJI BIEŻĄCEJ I AZ W O/RZESZÓW, AL. PIŁSUDSKIEGO 12 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. zadania „Adaptacja pomieszczeń schron...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917118 2021-12-31
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Surowce parafinowe 1 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620870 2021-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-I.271.57.161.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w Rzeszowie. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620870 2021-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-I.271.57.161.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w Rzeszowie. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069350 2021-06-30
godz. 08:00
Podkarpackie Materiały hutnicze - kątownik, blacha, dwuteownik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125296 2021-06-10
godz. 10:00
Podkarpackie „Zakup 2 szt. cystern lotniskowych celem zabezpieczenia NIEprzerwanych dostaw paliwa JET A-1 I Avgas 100LL do statków powietrznych” Numer referencyjny: DH.261.14.21 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116719 2021-06-10
godz. 09:30
Podkarpackie Nadzór inwestorki nad:Budową zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Sokole wraz z infrastrukturą 2. Modernizacją dwóch zbiorników retencyjnych w oddz. 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastruktur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124869 2021-06-10
godz. 09:00
Podkarpackie „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji typoszeregu zbiorników procesowych dla przemysłu spożywczego” Zapytanie ofertowe nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122325 2021-06-08
godz. 15:00
Podkarpackie Zakup linii technologicznej (wraz z adaptacją hali i rozbudową zaplecza energetycznego), w której będzie mógł być zastosowany prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117892 2021-06-08
godz. 12:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny fabrycznie nowego urządzenia służącego do rozmrażania b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114729 2021-06-08
godz. 11:00
Podkarpackie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Pilzno Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 453 713,00 zł na spłatę w 2021 roku wcześniej zaciągniętych zobowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116743 2021-06-08
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie koncepcji programowej (...) część 1: budowa obwodnicy Pilzna (...); część 2: budowa obwodnicy Brzostku i Kołaczyc (...); 3: budowa obwodnicy Jasła Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2413...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116648 2021-06-08
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, NIE używanego, sprzętu laboratoryjnego w ramach doposażenia Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w stanowisko pomiarowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116586 2021-06-08
godz. 09:30
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych: 1. Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Sokole wraz z infrastrukturą 2. Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w Leśnictwie Goleszów wraz z infrastrukt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119924 2021-06-08
godz. 09:00
Podkarpackie Wdrożenie produkcji narzędzi przeznaczonych do obróbki skrawaniem opartych na własnych wynikach prac B + R OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117999 2021-06-07
godz. 23:59
Podkarpackie Wdrożenie na rynek nowego produktu, narzędzi i części do maszyn klasy SUPER WEAR RESISTANCE Przedmiotem zamówienia jest : 1) Drąż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123348 2021-06-07
godz. 23:59
Podkarpackie Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie-Rozwój MŚP Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane do stanu wykończeniowego „pod kluc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111574 2021-06-07
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 936 789,16 PLN, w tym 2 454 811,40 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116753 2021-06-07
godz. 11:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla 14 grup skazanych po 12 osób każda grupa, w 7 jednostkach OISW Rzeszów Numer referencyjny: OI/POWER.2230.1.2021 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117953 2021-06-07
godz. 11:00
Podkarpackie Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111303 2021-06-07
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Granicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: SIR-2512-1/21 Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112505 2021-06-07
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/104/2021 Sprzedaż wraz z dostarczeniem zestawu do obiektywnego pomiaru oraz analizy aktywności fizycznej dla Instytutu Nauk ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111557 2021-06-07
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż wraz z dostarczeniem zestawu do obiektywnego pomiaru oraz analizy aktywności fizycznej dla Instytutu Nauk o Zdrowiu. Numer referencyjny: ZP/UR/104/2021 Sprzedaż wraz z dostarczeniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112953 2021-06-07
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie aparatury naukowo-badawczej dla Instytutu Kolegium Nauk Medycznych Numer referencyjny: ZP/UR/103/2021 Sprzedaż i dostarczenie aparatury naukowo-badawczej dla Instytut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123219 2021-06-06
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukujemy brygad do prac brukarskich, budowy dróg - Rzeszów Witam, Poszukujemy brygad do prac brukarskich, budowy dróg. Praca na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123293 2021-06-06
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje brygady brukarzy - Rzeszów Witam, Zlecę brygadom prace brukarskie. Prace dotyczą układania kostki brukowej i granitowej....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120133 2021-06-05
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje brygad murarzy, cieśli zbrojarzy - Krosno Witam, Poszukuje brygad i pojedynczych pracowników murarzy, cieśli zbrojarzy. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120134 2021-06-05
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuje brygad dekarzy - Krosno Witam, Poszukuje brygad i pojedynczych pracowników dekarzy. Inwestycje to budynki użyteczności p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106719 2021-06-04
godz. 23:59
Podkarpackie Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i wzbogacenie jego oferty o nową usługę laserowej regeneracji form wtryskowych opartą na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108089 2021-06-04
godz. 23:59
Podkarpackie Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa FME dzięki wdrożeniu nowych innowacyjnych usług opartych o regenerację alarmową, inżynier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)