Zlecenia - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9208432 2022-10-24
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9307471 2022-11-28 Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Miasto Łańcut

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321437 2022-11-28 Podkarpackie Wykonanie i wdrożenie modułu API do integracji z systemem WF-MAG.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9320657 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą części przekładni.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9320658 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą części maszyn wg. załączonych rysunków.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321257 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą płyty gumowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321270 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą siłownika beztłoczyskowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322419 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup i dostawa artykułów bhp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324048 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą materiałów wodno kanalizacyjnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9327122 2022-11-28
godz. 08:00
Podkarpackie zawory do gazu DN50 PN16 - JEŻEWICZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314422 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie CUW.2610.59.2022 „Dostawa środków chemicznych do mycia i dezynfekcji powierzchni przy basenowych i basenu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych”. PRZEDMIOT POSTĘPOWANI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9317866 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Głogów Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9317971 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie OŚ.2512.18.2022.JM „Dostawa pelletu drzewnego do Domu Ludowego w Gliniku Zaborowskim 108 i Domu Ludowego w Żyznowie 134”. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Dostawa pelletu drzewnego do Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322622 2022-11-28
godz. 09:00
Podkarpackie usługi pralnicze wykonane na rzecz Zamawiającego, tj. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322640 2022-11-28
godz. 09:30
Podkarpackie Odbiór odpadów z Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. w tym: 1) Niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), 2) opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01), 3) opakowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9311201 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie Najem pawilonu usługowego (szalet WC) zlokalizowany na miejskim placu targowym przy ul. Moniuszki w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9312585 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa serwera baz danych wraz ze wsparciem 5 lat, licencji oraz wdrożenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9313233 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314719 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa systemu pomiarowego Polar Club dla 20 osób wraz z oprogramowaniem (licencja na co najmniej 1 rok)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314727 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie rozbiórki podziemnego zbiornika na wodę Mieszczącego się na działkach nr 186101_1.0003.273/31; 186101_1.0003.273/32 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314778 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa ochrony fizycznej budynku i mienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz monitoringu lokali Oddziałów Zamiejscowych Urzędu w Przemyślu i Krośnie na 2023 rok. Powstaje w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315361 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie analizy przedwdrożeniowej, 2) zainstalowanie i uruchomienie na serwerach zamawiającego platformy biura karier (dalej zwanej systemem) zgodnie z a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9316213 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, wieszaków do szatni oraz maszyny do popcornu na potrzeby realizacji projektu pt.: „Kino Radość”....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9316576 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie Kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe Zakres usługi obejmuje: a) ZAKRES: szkolenie zawodowe „Magazynier z podstawami języka niemieckiego”. Szkolenie jest zgodne ze z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9317899 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle, Jagiełłą 275 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9317898 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy, Tryńcza 129, 37-204 Tryńcza do obiektu wskazanego w załączniku nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9317901 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach do obiektu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9318025 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego dla Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. Monter w Gniewczynie Łańcuckiej, 37-203 Gniewczyna Łańcucka 608 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9317839 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie (D) Wykonanie opraw łożyskowych rolek HS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9318028 2022-11-28
godz. 10:00
Podkarpackie wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego dla Szkoła Filialna im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Tryńczy, Ubieszyn 65, 37...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)