Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8288964 2021-07-30
godz. 23:59
Podkarpackie Wprowadzenie na rynek innowacji produktowych firmy FPUH "Met-Josz" Josz-Karczyńska Justyna poprzez wdrożenie rekomendacji strategi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288891 2021-07-26
godz. 12:00
Podkarpackie SMAROWNICA ELEKTRYCZNA 20L 40MPA 0,5 l/m VERKE PRO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288866 2021-07-30
godz. 23:59
Podkarpackie Wprowadzenie na rynek innowacji produktowych firmy ROTO4MAT Mariusz Głód poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288773 2021-08-02
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288766 2021-07-30
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu, szkła i odczynników laboratoryjnych: 1: Akcesoria laboratoryjne do syntezy dendrymerów 2: Odczynniki chemiczne cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288694 2021-08-03
godz. 10:00
Podkarpackie Konkurs na projekty B+ R (Nabór II, Nr konkursu: 1/2020) realizowany w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji realizowane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288692 2021-07-28
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego w Skowierzynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288677 2021-07-28
godz. 12:00
Podkarpackie Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego w Dzierdziówce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288638 2021-07-30
godz. 09:30
Podkarpackie Dostawa wyposażenia przedszkola w Stobiernej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288476 2021-07-27
godz. 08:00
Podkarpackie zawór - zasuwa DN65 PN16

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288475 2021-07-26
godz. 12:00
Podkarpackie wkłady filtra wody CINTROPUR NW500

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288474 2021-07-26
godz. 11:00
Podkarpackie Wkładka sprzęgła Rotex 28 czerwona 98ShA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288411 2021-07-29
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych wykończeniowych przy Świetlicy Wiejskiej z Opaki posadowionej na działce o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288379 2021-08-02
godz. 15:00
Podkarpackie „AKTYWNI-ZINTEGROWANI. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu Kolbuszowskiego” Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288241 2021-07-30
godz. 12:00
Podkarpackie Obsługa zintegrowanego systemu HCCP - profilaktyka i zwalczanie szkodników

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288182 2021-08-02
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usługi cateringowej podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Kolegium Nauk Medycznych w dniu 4 października 2021 r. ZP/UR/195/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288082 2021-07-30
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa i montaż 22 szt. klimatyzatorów w budynkach WSSE w Rzeszowie zlokalizowanych w: - Rzeszów, przy ul. Wierzbowej 16: 3,5 kW ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288041 2021-08-24
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu toksykologii z dzierżawą analizatora Numer referencyjny: Zp/250/038/2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288029 2021-08-26
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/36/2021 Dostawa produktów leczniczych wg 4 zadań Dostawa produktów leczniczych Część nr 1 Dostawa produktów leczniczych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8288027 2021-07-30
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług polegających na wykonywaniu: Wykonanie i dostawę druków, druków samokpiujących oraz książek wg. wzoru

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288005 2021-08-25
godz. 10:00
Podkarpackie Rękawice chirurgiczne w pakiecie I oraz rękawice diagnostyczne w pakiecie II dla oddziałów szpitalnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Numer referencyjny: ZP-PN-14/2021 Rękawice chirurg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287958 2021-08-23
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych: 1. rozbudowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Czajkowa wraz z infrastrukturą. 2. budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Ostrowy wraz z infrastrukturą. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287950 2021-07-30
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenia zdrowotne w zakresie: 1. Świadczenia zdrowotne lekarskie-procedury medyczne ortopedyczne - realizowane w Oddziale Chir...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287903 2021-07-26
godz. 11:00
Podkarpackie Utwardzenie placu od żłobka w stronę cmentarza w miejscowości Brzeźnica dz nr ewid. 79/6, gm. Dębica - w ramach zadania Chodniki i Drogi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287900 2021-08-09
godz. 15:00
Podkarpackie Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287897 2021-07-29
godz. 15:00
Podkarpackie Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Popiełuszki 39 w Stalowej Woli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287884 2021-08-08
godz. 23:59
Podkarpackie Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0 Przedmiotem Zamówienia jest dostawa Systemu do analizy GPS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287872 2021-07-28
godz. 15:30
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Odbudowa muru oporowego wraz z remontem chodnika przy ul. ks. Wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287862 2021-08-10
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr1 w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287859 2021-07-30
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)