Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9195513 2022-10-12
godz. 10:45
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa foteli i krzeseł dla PGNiG SA Oddział w Sanoku, zgodnie z podziałem na części: a) Część I - dostawa foteli produkcji firmy Profim w il...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195506 2022-10-10
godz. 12:00
Podkarpackie Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195490 2022-09-27
godz. 09:00
Podkarpackie POMPA FAGGIOLATI PUMPS TYP G210R3C1-M30AA2, KOD: 7000879

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195483 2022-10-05
godz. 11:00
Podkarpackie udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Kardiologicznym-dyżur medyczny stacjon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195466 2022-10-03
godz. 12:00
Podkarpackie Zorganizowanie wycieczki integracyjnej do Krakowa i Ojcowa dla pracowników i emerytów szkoły w terminie 14.10-15.10.2022 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195462 2022-10-26
godz. 23:59
Podkarpackie KURS PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO-FINANSOWYCH Przedmiot usługi: Przeprowadzenie kursu prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych Ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195457 2022-10-04
godz. 23:59
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195434 2022-10-03
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego floty dla WIOŚ w Rzeszowie na 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195385 2022-10-03
godz. 14:00
Podkarpackie Usługa promocji w mediach polegająca na produkcji i emisji spotu promującego przedsięwzięcie Popularyzacja nauki wśród uczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195359 2022-10-07
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie sieci elektroenergetycznych SN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów w miejscowościach Rzeszów, Palik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195353 2022-10-10
godz. 13:00
Podkarpackie Usługa sprzątania budynku Centrali PGE Obrót S.A. oraz pomieszczeń biurowych w Krośnie i Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195344 2022-09-30
godz. 10:00
Podkarpackie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy w Izbie Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195260 2022-09-29
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych na terenie Gminy Chmielnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195207 2022-10-26
godz. 23:59
Podkarpackie 1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa omodelowania detalu. 2) Szerszy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195206 2022-10-26
godz. 23:59
Podkarpackie 1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa omodelowania detalu. 2) Szerszy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195177 2022-10-01
godz. 23:59
Podkarpackie Zlecę prace remontowe/ukladanie płytek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195165 2022-10-02
godz. 23:59
Podkarpackie Zlecę talerzowanie łąki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195141 2022-09-27
godz. 15:30
Podkarpackie zakup masztu z flagą i tabliczki w ramach realizacji projektu Pod biało-czerwoną

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195123 2022-10-11
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa ul. Saperów (3) Przedmiotem niniejszego zamówienia są: Roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej ul. Saperów w Dębicy obejmującej 2 odcinki (km 0+ 012 do 0+0,334 or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195091 2022-10-06
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych i kanistrów na potrzeby Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej – sekcja gospodarczo-techniczna w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195081 2022-10-05
godz. 08:00
Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji) dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195080 2022-10-11
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa drogi leśnej Bełwin – Ujkowice w leśnictwie Łętownia - ETAP I - Zadanie nr IN/2012/25 W ramach budowy przewiduje się wykonanie drogi leśnej pełniącej funkcję drogi głów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195060 2022-10-11
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych SP ZOZ w Przeworsku z podziałem na części” Część 1: Przebudowa wejścia południowego - Segment A • Przebudowa wejśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195051 2022-10-06
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Sanok - 3 części (21 pozycji) -quot;Pakiet nr XXXIII-quot;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195023 2022-10-10
godz. 10:00
Podkarpackie kompleksowa obsługa BHP i PPOŹ w okresie od dnia I stycznia 2023 roku - do dnia 31.12.2023 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195017 2022-10-27
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przeworsk,transporcie do zagospodarowania oraz zagospodarowanie części ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195014 2022-10-10
godz. 11:30
Podkarpackie wykonanie pieczątek zwykłych, automatów TRODAT i pieczątek z treścią każdorazowo ustalaną przez Zamawiającego w okresie o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9195001 2022-10-11
godz. 11:00
Podkarpackie wykonywanie przeglądów i konserwacji kotłów c.o typ De Dietrich - 4 szt. oraz systemu aktywnego bezpieczeństwa GAZEX - 2 szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9194991 2022-10-11
godz. 00:00
Podkarpackie świadczenie usług kominiarskich w zakresie: sprawdzenie stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9194976 2022-10-31
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego w ilości około 1200 Mg do Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej Numer referencyjny: WKO/P/1/2022 1. Przedmiot zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)