Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8127682 2021-05-19
godz. 10:00
Podkarpackie Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu ! 1. Kurs prawa jazdy C oraz kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną dla 1 osoby.Kurs ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127669 2021-06-14
godz. 23:59
Podkarpackie Innowacyjne zastosowanie uszczelnienia systemu przyłączeniowego przeznaczonego do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych Zaut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127600 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa pielęgnacji, konserwacji i utrzymania boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127598 2021-05-26
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest Remont balkonów w budynku Domu Słuchacza Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie.Zakres robót - remont 30 balkonów:- demontaż starych balustrad i ekranów- zerwan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127559 2021-05-24
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych Część 1 Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań zajmuje się w załączn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127550 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż 59 sztuk drzew na pniu z nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. 460 obręb Niziny stanowiącej własność Gminy Orły, po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127526 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup 2-switch-y głównych dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127499 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą korytek kablowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127497 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą siłowników.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127496 2021-05-13
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą łożysk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127495 2021-05-13
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą elementów złącznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127439 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dysze malarskie Graco

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127426 2021-05-21
godz. 15:00
Podkarpackie (PA) Wykonanie remontu silnika prądu stałego 2000 kW typu 10P221C napędu klatek walcowniczych D-700 w Zakladzie Walcownia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127425 2021-05-21
godz. 15:00
Podkarpackie (PA) Wykonanie remontu silników prądu stałego 820 kW typu P-878/8/570/03 napędu klatek walcowniczych D-700R (szt. 2) w Zakladzie W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127424 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie telefon iPhone 12 niebieski/czarny pamięć 128 GB Ładowarka bezprzewodowa + zwykła

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127423 2021-05-17
godz. 13:00
Podkarpackie (E) Wykonanie końcówek palnika ręcznego - Zakład Stalownia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127415 2021-05-19
godz. 11:00
Podkarpackie Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowo dróg powiatowych w roku 2021 Zakup barier energochłonnych system N2 W5 (SP-05/4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127408 2021-05-18
godz. 11:00
Podkarpackie Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowo dróg powiatowych w roku 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127388 2021-05-18
godz. 12:00
Podkarpackie Świadczenie usług serwisu oprogramowania aplikacyjnego IMPULS EVO oraz SZBD Oracle przez okres 12 miesięcy; Udostępnianie nowych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127365 2021-05-20
godz. 00:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sanok na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029, zwanym dalej Progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127335 2021-05-19
godz. 00:00
Podkarpackie Roboty remontowe w budynku zabytkowym w Urzędzie Skarbowym w Łańcucie, podzielone na dwa następujące zadania: Zadanie 1 - naprawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127327 2021-05-24
godz. 00:00
Podkarpackie Świadczenie usług obsługi kasowej jednostek skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie zgodnie z określonymi warunkami za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127316 2021-05-26
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego Część 1 Zadanie Nr 1 –gmina Jarosław i Pawłosiów 1) Roboty remontowe- frezowanie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127312 2021-05-19
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza stadionu przy ul. Śniadeckich w Jaśle wraz z zagospodarowaniem terenu” 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji modernizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127296 2021-05-27
godz. 11:00
Podkarpackie II Postępowanie. Utworzenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Karpackiej – Wykonanie obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z oświetleniem placu. Utworzenie Centrum Dziedzictwa Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127292 2021-05-26
godz. 08:00
Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Jasionów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Opis prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127281 2021-05-25
godz. 09:00
Podkarpackie Pełna nazwa zamówienia:Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągników rolniczych marki John Deere (RDW Jasło, RDW Łańcut) - 2 ZADANIAww. nazwy należy używać na każdym etapie prowadzonego po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127276 2021-05-26
godz. 11:00
Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka w miejscowości Rzędzianowice Remont jezdni oraz poboczy w ciągu DW nr 983 w m. Rzędzianowice PZDW/WZP/243/WD/33/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127269 2021-05-26
godz. 09:30
Podkarpackie Przebudowa dróg oraz placów parkingowych na terenie gminy Haczów. Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg oraz placów parkingowych na terenie gminy Haczów”. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127255 2021-05-21
godz. 13:30
Podkarpackie Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Besko ul. Przelotowa dz. nr 1420. 1147/3, 1149/2, 604/7, 762/3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)