Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8275989 2021-07-26
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Adamówka na dz. o nr ewid. 507 w km 0+000 - km 0+400

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275974 2021-07-26
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cieplice na dz. o nr ewid. 845 w km 0+000-km 0+585

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8245501 2021-07-26
godz. 11:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej na Dzienny Dom Pomocy w Cieplicach. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8286483 2021-08-12
godz. 11:30
Podkarpackie Dostawa używanego ciągnika rolniczego. Dostawa jednego używanego ciągnika rolniczego o mocy min. 150 KM. ZP/02/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270159 2021-07-23
godz. 13:30
Podkarpackie Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mymoń. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Mymoń zgodnie z dokumentacją pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8256419 2021-07-28
godz. 10:00
Podkarpackie Remont nawierzchni drogi leśnej Łodzinka Reberec nr inw. 242/167 w leśnictwie Łodzinka Nadleśnictwo Bircza Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi leśnej Łodzinka – Reberec nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275916 2021-08-03
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest: „Remont drogi gminnej Nr 116001 R Jawornik Ruski – Żohatyn w km 1+100 do km 1+800”. Zakres robót od km 1+100 do km 1+800 tj.: 700,00 m 1. Zakres i cel robót ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258495 2021-08-10
godz. 09:30
Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2022 i 2023 roku polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów gminy Boguchwała Numer referencyjny: RI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272890 2021-08-02
godz. 09:30
Podkarpackie Zadanie 1: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Zadanie 2: Przebudowa ul. Pelca w Boguchwale Zadanie 3: Przebudowa drogi na dz. 460/4 i 462/4 w Kielanówce Zadaniem zost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279381 2021-07-29
godz. 07:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa proszku tlenku cyrkonu, którego specyfikację Zamawiający podał w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Ilość 300 kg. Wykonawca wraz z ofert...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279741 2021-07-29
godz. 07:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa proszku tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem, którego specyfikację Zamawiający podał w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zwanego dale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281824 2021-07-29
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.608.888,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274646 2021-07-23
godz. 09:18
Podkarpackie Umywalka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8277435 2021-07-26
godz. 09:51
Podkarpackie Szybka ochronna do przyłbic

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8277433 2021-07-26
godz. 09:36
Podkarpackie Szybka ochronna do przyłbic

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8283404 2021-07-23
godz. 10:59
Podkarpackie PLAFONIERA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8283393 2021-07-26
godz. 13:05
Podkarpackie Zmywacz do farb

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8285704 2021-07-26
godz. 09:59
Podkarpackie Rolki wysuwu masztu, rolki katerki, rolki boczne karetki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272392 2021-07-26
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego o DMC 3,5 T ze skrzynią ładunkową wywrotną typu krata 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu fabrycznie nowego (rok produkcji 2020 do 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8224195 2021-07-09
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Januszkowicach – etap II” roboty posadzkowe i docieplenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282563 2021-08-05
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedliska Bogusz w km 0+180 – 1+165 Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi do następujących parametrów: - szerokość korony drogi 4,5 m, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284501 2021-08-06
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa domu ludowego w Siedliskach-Bogusz Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę domu ludowego w Siedliskach-Bogusz zlokalizowanego na działce nr ew. 632 obręb 15 położonego w Siedlis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8249407 2021-08-20
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą/nieodpłatnym użyczeniem aparatów do wykonywania barwień immunohistochemicznych i histochemicznych Numer referencyjny: SZSPO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8253731 2021-07-30
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006R Haczów – Besko w km 0+843 – 2+043 w miejscowości Haczów Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 1,2 kilometrowego odcinka drogi powiatowej Nr 2006R Haczó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258644 2021-08-10
godz. 09:00
Podkarpackie Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Haczów, Jabłonka i Nozdrzec Numer referencyjny: ZP.272.9.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269934 2021-07-23
godz. 10:00
Podkarpackie Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie badań EMG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273502 2021-08-13
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer referencyjny: SZSPOO.SZPIGM.3810/35/2021 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku wg. 9 zadań. Dostawa sprzętu medycznego jednora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278466 2021-07-28
godz. 12:00
Podkarpackie Szkolenie indywidualne Prawo jazdy kategorii C oraz Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279280 2021-08-20
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawy materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/37/2021 Dostawy materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek w zakresie 7 części. Szczegółowy opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281532 2021-07-29
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. SZSPOO.SZPiGM.3810/40/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)