Przetargi i zamówienia - Sanok - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8101891 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092740 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125773 2021-05-11
godz. 13:00
Podkarpackie Zestawy słuchawkowe do komputera + kamerki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123013 2021-05-11
godz. 14:00
Podkarpackie Transponder Pepperl+Fuchs

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067662 2021-05-11
godz. 23:59
Podkarpackie Wdrożenie do produkcji urządzenia filtrowentylacyjnego z systemem odzysku ciepła bezpośrednio przy wkładach filtracyjnych 1.Zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089889 2021-05-12
godz. 10:45
Podkarpackie Dostawa czterech pomp nurnikowych na potrzeby PGNiG SA Oddział w Sanoku. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych czterech pomp nurnikowych dla kopalń Przemyśl Zachód, Krasn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125774 2021-05-12
godz. 11:00
Podkarpackie Moduł rozszerzeń Siemens

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126639 2021-05-12
godz. 14:00
Podkarpackie Elektronarzędzia Bosch

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111520 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie na dostawę mat. biurowych, komputerowych,tonerów do drukarek, akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz zastawy j.u., worków foliowych, śr. piorąco-dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118715 2021-05-13
godz. 11:00
Podkarpackie Utylizacja szkła okiennego zbrojonego ok 6,5t, lokalizacja 38-500 Sanok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122834 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Utrzymanie czystości i porządku na chodnikach, placach i przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Sanoka w 2021 r. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie czystości i porzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124599 2021-05-17
godz. 23:59
Podkarpackie Wprowadzenia na rynek innowacji produktowych firmy PPHU DZIECKO Rita Suchocka poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124745 2021-05-17
godz. 23:59
Podkarpackie Wprowadzenia na rynek innowacji produktowych firmy PPHU DZIECKO Rita Suchocka poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089888 2021-05-18
godz. 10:45
Podkarpackie Remont przejścia gazociągu i ropociągu nad rzeką Jasiołką - KRNiGZ Roztoki PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu przejścia ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108564 2021-05-18
godz. 10:45
Podkarpackie „Likwidacja zbędnej infrastruktury poeksploatacyjnej kopalń: Grobla, Pławowice, Tarnów I, Żurawica i Jodłówka 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce zbędnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127408 2021-05-18
godz. 11:00
Podkarpackie Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowo dróg powiatowych w roku 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127388 2021-05-18
godz. 12:00
Podkarpackie Świadczenie usług serwisu oprogramowania aplikacyjnego IMPULS EVO oraz SZBD Oracle przez okres 12 miesięcy; Udostępnianie nowych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127415 2021-05-19
godz. 11:00
Podkarpackie Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowo dróg powiatowych w roku 2021 Zakup barier energochłonnych system N2 W5 (SP-05/4) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127365 2021-05-20
godz. 00:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sanok na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029, zwanym dalej Progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117077 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 8 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124293 2021-05-27
godz. 10:45
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest robota remontowo - budowlana dla zadania pn.: „Remont dachu budynku biurowego na KRNiGZ Tarnów II” objętych kodem CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)