Przetargi i zamówienia - Przemyśl - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8070390 2021-05-10
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów do analizatora parametrów krytycznych oraz dostawy odczynników do histopatologii i cytologii Numer referencyjny: DZP/6/PN/2021 Wartość bez VAT: 14...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090843 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu nr 3 przy ul. Barskiej 10 w Przemyślu, znajdującym się na działce nr 1675 w obrębie 205.2. Zakres robót obejmuje r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122589 2021-05-12
godz. 09:30
Podkarpackie Dostawa materiałów eksploatacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107628 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach w budynku magazynowym przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114791 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli Ekspertów ze strony pracodawców prowadzących zadania praktyczne realizowane w formie pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116816 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie roli Ekspertów ze strony pracodawców prowadzących zadania praktyczne realizowane w formie projektowej ze studentami PWSW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111482 2021-05-12
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa wody mineralnej dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Część 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej dla Biesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114904 2021-05-12
godz. 12:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa olejów i smaru do pojazdów i sprzętu PWiK Sp. z o.o

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119438 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie okresowej kontroli, w ramach przeglądów półrocznych i rocznych wynikającym z Art.62. ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Prawo budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119561 2021-05-13
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa preparatu Pembrolizumab

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8105739 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla – ok. 38.000 m2. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach:Etap 1 – ok. 37.000 m2 oznakowaniaEtap 2 – prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118156 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup samochodu osobowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122985 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Doprowadzenie instalacji gazów medycznych do sali pacjentów nr 5 w Oddziale Chirurgii Naczyniowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122953 2021-05-14
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087550 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie kompleksowej koncepcji modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Focha w Przemyślu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099204 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, pierwszej jakości specjalistycznych butów całosezonowych dla członków zesp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104721 2021-05-14
godz. 15:00
Podkarpackie Wykonanie ekspertyzy technicznej głowicy optoelektronicznej pojazdu obserwacyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123340 2021-05-14
godz. 23:59
Podkarpackie Realizacja usługi opiekuńczej nad osobą starszą tj. osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która ze względu na s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126087 2021-05-17
godz. 00:00
Podkarpackie Szukam osoby do prac porządkowych w ogrodzie - Przemyśl Szukam osoby do prac porządkowych w ogrodzie. Zainteresowanych proszę o ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125937 2021-05-18
godz. 00:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej o nazwie: Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych, montaż i dem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115388 2021-05-21
godz. 11:00
Podkarpackie Część 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Wykonanie klimatyzacji w budynku nr 10 i 12 w m. Przemyśl. Prace będą prowadzone na czynnych budynkach n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119105 2021-05-24
godz. 09:00
Podkarpackie Reorganizacja Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Część 1 Zad. nr 1 – Reorganizacja Odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122981 2021-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie ogrodzenia panelowego zbiornika tlenu w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124776 2021-05-25
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowy dróg powiatowych ( zad. 1 - 3) Część 1 Zad. 1. Przebudowa DP nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy mn. Torki-Leszno-Nakło Część 2 Zad. 2. Przebudowa DP nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913283 2021-05-31
godz. 13:00
Podkarpackie Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność lecznicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)