Przetargi i zamówienia - Mielec - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8111276 2021-05-11
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa zasilacza bezprzerwowego zasilającego Stację Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122660 2021-05-11
godz. 09:00
Podkarpackie Szkolenie indywidualne: Operator koparkoładowarek - wszystkie kl. III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8097810 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 173R - ul. Kościuszki oraz Nr 1 174R - ul. Wałowa w m. Radomyśl Wielki na łącznej długości 2,080 km; Zamówienie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1 17...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101883 2021-05-11
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117945 2021-05-12
godz. 23:59
Podkarpackie N.Truck użytkowy pojazd modułowy o napędzie elektrycznym o DMC 3.5t do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117944 2021-05-12
godz. 23:59
Podkarpackie N.Truck użytkowy pojazd modułowy o napędzie elektrycznym o DMC 3.5t do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122405 2021-05-13
godz. 00:00
Podkarpackie Roboty remontowe: -wymiana okien i drzwi w klatkach schodowych - wymiana instalacji elektrycznych w klatkach schodowych -wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej -malowanie klatki schodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102834 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ternu gminy miejskiej Mielec Numer referencyjny: ZP.271.18.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy miejskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120005 2021-05-13
godz. 11:00
Podkarpackie Remont miejsc pamięci narodowej-Remont pomnika Armii Krajowej przy ul. Sienkiewicza w Mielcu Przedmiot zamówienia w szczególności ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105048 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest budowa wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w podpiwniczeniu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 26 w Mielcu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122663 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądów konserwacyjnych oraz prac naprawczych systemu SAWiN (KD) i CCTV zainstalowanych w budynku Powiatowego Urzędu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123672 2021-05-17
godz. 08:30
Podkarpackie Dostarczenie jednej myjki ciśnieniowej Kärcher HDS 10/20-4M

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125952 2021-05-17
godz. 09:00
Podkarpackie Przeprowadzenie oceny merytorycznej maksymalnie 40 biznes planów oraz ocenę maksymalnie 5 biznes planów w ramach procedury odwoław...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110747 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Remont chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2021 roku; 1.Zamówienie obejmuje remontu chodników przy drogach powiatowych w 2021 r.; 2. Szczegółowy zakres robót...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117193 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa części budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architekto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120296 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa części budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119863 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Odnowa dziedzińca szkół I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu i Medyczno–Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu Część 1 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)