Przetargi i zamówienia - Lubenia - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8099191 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa paliw płynnych dla Gminy Lubenia I. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw płynnych dla Gminy Lubenia”. I. Szacunkowe zapotrzebowanie na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102451 2021-05-11
godz. 08:00
Podkarpackie 271/M/11/2021 Budowa ogrodzenia wysokości 6 m w m. Sołonka, gm. Lubenia PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa ogrodzenia wysokości 6 m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101550 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania uczniów ze szkół Gminy Lubenia 1. Przedmiotem zamówienia jest:-świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107536 2021-05-13
godz. 08:00
Podkarpackie 271/M/12/2021 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy hali sportowej w miejscowości Straszydle PRZEDMIOT POSTĘPO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107531 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie 271/M/13/2021 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110712 2021-05-19
godz. 09:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Siedliskach Gmina Lubenia w 2022 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie usta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)