Przetargi i zamówienia - Lubaczów - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7901309 2021-01-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa wodomierzy zimnej wody pitnej wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu, oraz wdrożenie i uruchomienie systemu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890464 2021-01-29
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie – etap I Numer referencyjny: MZGKiM.271.3.2020 a/ Budynek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931337 2021-02-01
godz. 15:00
Podkarpackie Implementacja prac B+R, celem wdrożenia nowego produktu w postaci uniwersalnego wózka modułowego do transportu kaset narzędziowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931586 2021-02-01
godz. 15:00
Podkarpackie Implementacja prac B+R, celem wdrożenia nowego produktu w postaci uniwersalnego wózka modułowego do transportu kaset narzędziowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902676 2021-02-02
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubaczów w roku 2021 – III postępowanie Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7934099 2021-02-02
godz. 12:00
Podkarpackie Sporządzenie aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904511 2021-02-05
godz. 12:00
Podkarpackie „Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy stadionie sportowym w Lubaczowie” Numer referencyjny: RIR.III.271.15.2020 A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914178 2021-02-09
godz. 10:00
Podkarpackie Renowacja wagonu pasażerskiego austriackiego typu Ib i dwóch wagonów towarowych typu C-IX na potrzeby ekspozycji przy budynku twor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)