Przetargi i zamówienia - Krosno - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8108068 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie KSL.7031.3.1.2021.KP „Zakup i dostawa worków na odpady” w ramach zadania pn.:”Edukacja ekologiczna –Promocja selektywnej zbiórki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111835 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa wyposażenia obiektów ekspozycyjnych Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, sprzedaż i dostawa wyposażenia ekspozycyjnego na wystawę „Przeszłość ożywiona”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107690 2021-05-10
godz. 15:00
Podkarpackie Docieplenie ścian podłużnych i szczytowych budynków mieszkalnych KSM.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116603 2021-05-10
godz. 15:00
Podkarpackie Wykonanie, dostawa, montaż: 13 szt okien z profilu PCV, 10 szt zabudowy z drzwiami wejściowymi wewnętrznymi z profilu aluminiowego w wiatrołapach, 24 szt ścianek osłonowych z profilu alumini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114986 2021-05-11
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wykonanie stropów, schodów, ścian żelbetowych - Krosno Zlecę wykonanie stropów, schodów, ścian żelbetowych. Poszukujemy cieś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114987 2021-05-11
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę roboty murarskie - Krosno Zlecę roboty murarskie. Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego grubość 24 cm w ilości 106...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114990 2021-05-11
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuję pracowników ogólnobudowlanych - Krosno Poszukuję pracowników ogólnobudowlanych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115026 2021-05-11
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wykonanie podjazdu - Krosno Witam, Zlecę wykonanie podjazdu (gruz, piasek, płytki 50x50). Zainteresowanych proszę o kontakt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114379 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Butelka na wodę do spłukiwania optyki endoskopowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114375 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą (sukcesywną) sprzętu jednorazowego do laboratorium

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114869 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie KSL.7240.8.2021.DN Opracowanie koncepcji docelowego modelu optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116833 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118891 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie I.7013.728.2.2021.AS „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna” – modernizacja pomieszczeń na II piętrze budynku przy ul. Bieszc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089928 2021-05-12
godz. 11:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja realizacji Projektu: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120143 2021-05-13
godz. 00:00
Podkarpackie Poszukuję osoby do plewienia ogrodu - Krosno Witam, Poszukuję osoby do plewienia ogrodu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119570 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych na drogach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107756 2021-05-13
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa wodomierzy do wody zimnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107648 2021-05-14
godz. 09:30
Podkarpackie Porada pielęgniarska wraz z przeprowadzeniem badań przesiewowych w kierunku chorób układu krążenia, porada lekarska oraz edukacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067810 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, środków kontrastowych, preparatów okulistycznych, mleka zastępczego, opatru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8114275 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 sztuk ambulansu transportowego, którego szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 do SWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę 2 sztuk ambula...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119137 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - II etap 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119565 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa testów biologicznych do kontroli procesów sterylizacji parą wodną

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111002 2021-05-14
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie regeneracji i legalizacji wodomierzy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070420 2021-05-14
godz. 13:00
Podkarpackie Opracowanie projektów Planów Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw Mielec, Narol i Tuszyma oraz opracowań siedliskowego i fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Bircza Numer referencyjny: ZI.270.4.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125749 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą testów paskowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084456 2021-05-17
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa czynności segregacji ręcznej NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych Numer referencyjny: DZ-2300-4/ZUO/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi czynności segregacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110974 2021-05-17
godz. 16:30
Podkarpackie Powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Miasta Kro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125695 2021-05-18
godz. 10:00
Podkarpackie Odczynniki do wy konania oznaczeń przeciwciał anty Sars Cov 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107890 2021-05-19
godz. 00:00
Podkarpackie Realizacja zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116256 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie “Poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gmin: Jedlicze i Chorkówka poprzez remont drogi powiatowej nr 1946R Jedlicze – Potok i drogi powiatowej nr 1958R Dobieszyn – Świerzowa Polska – Szczepa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)