Przetargi i zamówienia - Krosno - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7709693 2020-10-26
godz. 10:00
Podkarpackie Szklane lniane jako innowacyjny produkt sieciowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych niezbędnych do uzyskania mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759587 2020-10-27
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa nowej zamiatarki ciągnionej. Numer referencyjny: ADT.261.2.10.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717042 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych, żywienia, produktów leczniczych, preparatów okulistycznych, opatrunków specjalistycznych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7770467 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa dostępu do platformy zakupowej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767788 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Remont drogi powiatowej nr 2112R Królik Polski- Bałucianka w km 0+860 - 1+950 i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769009 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń ABC Przedsiębiorczości dla uczestników projektu „DOTACJE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756165 2020-10-29
godz. 10:00
Podkarpackie zakup wraz z dostawą płyt, gwoździ i śrub do zespoleń ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego Numer referencyjny: EZ/215/66/2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767208 2020-10-29
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą naczyń sanitarnych: 1 Pojemnik na mocz-męska kaczka, pojemność od 1 litra do 1,2 litra. Plastikowa, posiadają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767158 2020-10-29
godz. 15:00
Podkarpackie 1) Wykonanie chodnika i montaż małej architektury. 2) Izolacja stropów piwnic w 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767783 2020-10-30
godz. 09:00
Podkarpackie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1996R Chyrowa - Mszana - Tylawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7721950 2020-10-30
godz. 10:00
Podkarpackie Szklane lniane jako innowacyjny produkt sieciowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych niezbędnych do uzyskania mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7721981 2020-10-30
godz. 10:00
Podkarpackie Szklane lniane jako innowacyjny produkt sieciowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych niezbędnych do uzyskania mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756065 2020-10-30
godz. 10:30
Podkarpackie Remont drogi powiatowej nr 2116R Jaśliska – Czeremcha – Granica Państwa w km 1+100 – 3+510 Przedmiotem przedsięwzięcia jest remo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756064 2020-10-30
godz. 10:30
Podkarpackie Remont drogi powiatowej nr 2112R Królik Polski- Bałucianka w km 0+860 - 1+950 Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont drogi powia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7774404 2020-11-02
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego i rękawiczek jednorazowego użytku do siedziby Samodzielnego Publiczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7775031 2020-11-02
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego i rękawiczek jednorazowego użytku do siedziby Samodzielnego Publiczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7773314 2020-11-02
godz. 10:00
Podkarpackie EZ/214/76/2020 Zakup wraz z dostawą grawitacyjnego systemu leukacytamo-płytkowego (czynnik wzrostu - PRP)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767774 2020-11-03
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa ogrodzenia parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie na działce nr ewid. 3081/4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7771025 2020-11-03
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa materiałów chirurgicznych Numer referencyjny: EZ/215/69/2020 Zakup i dostawa materiałów chirurgicznych, w których...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7777056 2020-11-03
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa obuwia profilaktycznego II Numer referencyjny: EZ/215/72/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa obuwia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7775039 2020-11-03
godz. 12:00
Podkarpackie Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Krośnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767779 2020-11-04
godz. 10:00
Podkarpackie Najem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności gastronomiczno - restauracyjnej przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7775926 2020-11-04
godz. 10:00
Podkarpackie : Zakup wraz z dostawą kompresów żelowych ciepło/zimno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762552 2020-11-04
godz. 10:30
Podkarpackie Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7771002 2020-11-05
godz. 10:00
Podkarpackie zakup wraz z dostawą rozruszników serca z elektrodami i akcesoriami oraz sterylnych zestawów do implantacji stymulatorów serca Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733812 2020-11-05
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa ładowarki do ZUO w Krośnie Numer referencyjny: DZ–2300–34/JRP/2020 Zamawiający wymaga aby oferowana ładowarka kołowa przeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736526 2020-11-06
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości – z terenu miasta Krosna – z terenów zamieszkałych Numer referencyjny: ZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768491 2020-11-06
godz. 10:30
Podkarpackie Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1996R Chyrowa – Mszana – Tylawa Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont most...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744381 2020-11-10
godz. 11:00
Podkarpackie Modernizacja istniejącego placu kompostowni ZUO (w sąsiedztwie sortowni) Numer referencyjny: DZ–2300–36/JRP/2020 1. Wszystkie opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751299 2020-11-13
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę oprogramowania w projekcie Zamawiającego nr POIR.02.03.01-18-0127/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)