Przetargi i zamówienia - Kolbuszowa - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8102592 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zarębki, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 762 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110895 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kolbuszowa, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 12...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112402 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117592 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Koszenie rowów, poboczy i nieruchomości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099200 2021-05-12
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej do stanu surowego otwartego realizowanego w ramach zadania pn.” Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117227 2021-05-14
godz. 11:30
Podkarpackie 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122315 2021-05-17
godz. 09:00
Podkarpackie Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej celem poprawy konkurencyjności firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna 1. Na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108998 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy 00/100 zł) zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109323 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.990.702,00 zł

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109322 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109135 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.990.702,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109709 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024:a) Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących (w tym: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112501 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117172 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I tym:Zadanie nr 1: Rozbudowa oraz modernizacja i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120295 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I, tym: Zadanie nr 1: Rozbudowa oraz mode...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119357 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa w Kolbuszowej” obejmujące:1. Budowa szafy oświetleniowej SO wraz z przyłączem 2. Zabezpieczenie prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122828 2021-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124175 2021-05-26
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa założenia leśnego: kontynuacja prac Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac przy założeniu leśnym obejmująca:Kontynuacja prac budowlanych – suszarnia z Pateraków:a. tynki ścian ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)