Przetargi i zamówienia - Kańczuga - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7771014 2020-11-09
godz. 11:00
Podkarpackie Budowa ścieżki pieszo – rowerowej i miejsca dla postoju pieszych i rowerów w Łopuszce Małej na działce nr ewid. 390 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7782824 2020-11-12
godz. 00:00
Podkarpackie Rozbudowę istniejącej chłodni o części magazynową zlokalizowanej na działce nr 1672/6 położonej w miejscowości Tarnogród, przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7782825 2020-11-12
godz. 00:00
Podkarpackie I.A.3. Rozbudowę istniejącej chłodni o części magazynową zlokalizowanej na działce nr 1672/6 położonej w miejscowości Tarnogród, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744610 2020-11-16
godz. 11:00
Podkarpackie Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4 600 000,00 PLN Numer referencyjny: RRG.271.34.2020.WS Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758980 2020-11-23
godz. 11:00
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kańczuga w 2021 roku Numer referencyjny: RRG.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7776629 2020-11-26
godz. 10:00
Podkarpackie „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kańczuga w roku 2021.” Numer referencyjny: SA.270.2.1.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)