Przetargi i zamówienia - Jarosław - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8105072 2021-05-10
godz. 15:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających wraz z egzaminem dla kadry dydaktycznej IOZ (pielęgni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8100005 2021-05-11
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie remontu balkonów na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. (Zadanie 2)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112051 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106689 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawę urządzeń i materiałów hydraulicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114704 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty brukarskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119919 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Wdrożenie strategii wzorniczej firmy F.P.C. "SAN" - Pajda Sp. z o.o. Opracowanie nowych oraz ulepszonych receptur produktów marki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119920 2021-05-14
godz. 09:00
Podkarpackie Wdrożenie strategii wzorniczej firmy F.P.C. "SAN" - Pajda Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch fabrycznie nowych sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107754 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 Pruchnicka w Jarosławiu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122473 2021-05-14
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa, olej napędowy) na potrzeby PWSTE w Jarosławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8097673 2021-05-15
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę usługę brukarską. Jarosław Zlecę usługę brukarską. Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111094 2021-05-19
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. ew. nr 761/1 i 598/109 w Cieszacinie Wielkim Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci wodociągowej PE fi 110 mm SDR 11 PN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119146 2021-05-19
godz. 12:00
Podkarpackie PRZEPROWADZENIE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B2 DLA 18 OSÓB ORAZ EGZAMINU NA POZIOMIE C1 DLA 24 OSÓB ORAZ WYDANIE CERTYFIKATÓW TELC OSOBOM, KTÓRE OSIĄGNĘŁY POZYTYWNY WYNIK EGZA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058875 2021-05-20
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa licencji bezterminowej pakietu oprogramowania wspierającego zarządzanie uczelnią Numer referencyjny: DAG/PN/1/21 Dostawa oprogramowania wspierającego zarządzanie uczelnią wraz z lice...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119327 2021-05-21
godz. 11:00
Podkarpackie "Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jarosławiu" „Przebudowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej nr 2 w Jarosławiu” - zgodnie z SWZ, OPZ oraz dokumentacją tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122805 2021-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000 - 8+365" W zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wchodzą m.in.: 1) roboty prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107371 2021-05-24
godz. 12:00
Podkarpackie REMONT I PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO VICTORIA PRZEBUDOWA I REMONT DOMU STUDENCKIEGO VICTORIA W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW COVID 19 I INSTALACJI CE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127316 2021-05-26
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego Część 1 Zadanie Nr 1 –gmina Jarosław i Pawłosiów 1) Roboty remontowe- frezowanie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124771 2021-05-26
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185" W zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wchodzą m.in.: 1) robot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102761 2021-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000 PLN Numer referencyjny: ZP.271.2.1.2021 1) Udzielenie długoterminowego kredytu komercyjnego w walucie polskiej w maksymalnej wysokości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)