Przetargi i zamówienia - Nowa Dęba - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7246430 2020-01-17
godz. 08:30
Podkarpackie „Zakup odzieży i obuwia roboczego (zamówienie z podziałem na 14 części)” Numer referencyjny: Zp148/19 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7269330 2020-01-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa ambulansu typu C wraz z zabudową i wyposażeniem medycznym na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SPZZOZ w Nowej Dębie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7245496 2020-01-22
godz. 08:30
Podkarpackie Dostawa środków czystości i drobnego sprzętu do utrzymania porządku (zamówienie z podziałem na 6 części) Numer referencyjny: Zp147...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277965 2020-01-22
godz. 09:00
Podkarpackie Konserwacja i naprawa urządzeń alarmowych i telewizyjnych systemów nadzoru w kompleksach wojskowych 33 Wojskowego Odziału Gospodar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271852 2020-01-22
godz. 10:00
Podkarpackie DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279835 2020-01-23
godz. 09:00
Podkarpackie Przeglądy konserwacyjne sprzętu gastronomicznego i chłodniczego będącego w użytkowaniu 33 WOG na rok 2020 Numer referencyjny: R2/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286233 2020-01-27
godz. 08:00
Podkarpackie Usługa polegająca na wycince drzew wraz z frezowaniem pni oraz usunięciu samosiejek na terenie kompleksów wojskowych administrowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286234 2020-01-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa wody pitnej gazowanej i niegazowanej dla żołnierzy i pracowników

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7272137 2020-02-24
godz. 08:30
Podkarpackie Wywóz stałych odpadów komunalnych wraz z umożliwieniem ich segregacji, utylizacją oraz wyposażeniem w pojemniki do składowania odp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)