Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - biogaz, biomasa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7411330 2020-04-09 Podkarpackie Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym, powierzonych do obsługi urządzeń transportu bliskiego tj. dźwigów, wózków jezdniowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410206 2020-04-09
godz. 08:00
Podkarpackie Usługa utrzymania czystości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie – II Przetarg 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416568 2020-04-09
godz. 08:00
Podkarpackie 1. Sprężyna talerzowa 34x16,3x1,5 DIN 2093 100 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401451 2020-04-09
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie przebudowy dla 7-miu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Krasiczyn w miejscowościach : Krasiczyn, Korytniki, Olszany, Rok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404384 2020-04-09
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa i montaż stacjonarnych baterii akumulatorów 220 V w pięciu obiektach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406734 2020-04-09
godz. 09:00
Podkarpackie Realizacja robót budowlanych dla przyłączenia odbiorców w miejscowości Rzeszów Dworzysko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407939 2020-04-09
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym: GRUPA 1 - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7408844 2020-04-09
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu komputerowego - 2 zadania Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WA/6/2020 1. Zamówienie obejmuje: Zadanie Nr 1 - Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410268 2020-04-09
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa rękawic medycznych- powtórzenie Numer referencyjny: Eap-2412/8/20/M Sprzedaż , sukcesywne dostarczanie i wyładunek produk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396097 2020-04-09
godz. 09:00
Podkarpackie Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych Numer referencyjny: S.203.3.2020 Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych polegających n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416543 2020-04-09
godz. 09:00
Podkarpackie Rozdzielnice 1. Rozdzielnica n/t PSH 600x600x250 IP65 z płytą montażową 1 szt. 2. Rozdzielnica n/t PSH 600x600x400 IP65 z płytą m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367637 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu i wyposażenia do Auli Centrum Kultury Akademickiej (CKA) i Auli Biblioteki PWSTE Jarosław wraz z NIEzbędnymi robot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372584 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane w formule „zaprojektuj-zbuduj” w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374942 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401528 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie oświetlenia na osiedlu Miechocin i Sobów w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 – Oświetlenie Rodzinnego parku rekreacji na osiedl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405073 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi wewnętrznej Różanka Grabiny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408045 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa wyjść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Gro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408714 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku na chodnikach, placach i przystankach komunikacyjnych na terenie miast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387976 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Wymiana 2 szt. wind osobowych SEGMENT A, WINDY W1 I W2 w ramach zadania pn. „Wykonanie wymiany 4 wind w budynku PUW w Rzeszowie pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410326 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Koszenie traw na niezagospodarowanych działkach Gminy Miasto Krosno oraz na terenach Skarbu Państwa w 2020 roku Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410313 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna - wprowadzenie nasadzeń zastępczych drzew Numer referencyjny: ZP.271.40.2020 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414722 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup częsci zamiennych i dostawa 1. Stycznik LS typ GMC-9M 6 szt. 2. Wentylator chłodzenia pDRIVE MX eco 4V11ME4D11AAA 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408752 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla samochodów użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Luba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416776 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie dostawy, montażu, konserwacji i czynności serwisowych okiennych żaluzji, wertikali, rolet wewnętrznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410125 2020-04-09
godz. 10:30
Podkarpackie ,, Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę/remont dróg powiatowych ” Przedmiotem zamówienia jest ,, Opraco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407976 2020-04-09
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku PAKIET NR 1 L.p. Na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408743 2020-04-09
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy mięsa drobiowego mrożonego Numer referencyjny: DZP/17/PN/2020 Zad. 1 – Drób mrożony – 4 poz. asort. w różnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416567 2020-04-09
godz. 11:00
Podkarpackie PRZEKŁADNIA A50 3/UH50-58,6 P100 B3LO z silnikiem i hamulcem 1. przekładnia A 50 3/UH50- 56,8 P100 B3 LO z silnikiem 4 KW 4P B5 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417069 2020-04-09
godz. 11:45
Podkarpackie 60/T/W/2020 Dostawa materiałów daktyloskopijnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Fo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400369 2020-04-09
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni szpitalnej Numer referencyjny: 14/ZP/2020 chleb zwykły 600 gram (krojony - foliowany) - 48000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)