Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - usługi laboratoryjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7345699 2020-02-26 Podkarpackie Stałą obsługę z zakresu sprzedaży i dostarczania materiałów biurowo-papierniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345779 2020-02-26 Podkarpackie Usługa tłumaczenia języka migowego w celu zapewnienia obsługi osób uprawnionych w kontaktach z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320105 2020-02-26
godz. 08:00
Podkarpackie Budowa remizy OSP na dz. nr 523 w Tylawie – etap II Numer referencyjny: OI.271.4.2020 Budowa remizy OSP na dz. nr 523 w Tylawie –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292161 2020-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Twierdza–Warzyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328542 2020-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Remont zatoki autobusowej wraz z dojściami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica w km 76+530 – 76+590 str. lew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328637 2020-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie „Przebudowa drogi gminnej nr 104157R w miejscowości Kosowy wraz z budowa chodnika na dł. 995 m w istniejącej granicy pasa drogoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331144 2020-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa kruszyw kamiennych (wraz z rozplantowaniem na koronie drogi) na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332606 2020-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane na linii SN 15kV relacji Wisze – Targowiska z odgałęzieniem do stacji trafo Pustyny 1 – I etap

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334034 2020-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Prace projektowe - przebudowa LSN Ożarów - Tarłów - 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338082 2020-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Prace projektowe i roboty budowlane – budowa budynku gospodarczego o wymiarach 5mx7m na sprzęt specjalistyczny na terenie PE Sando...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338090 2020-02-26
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane – budowa budynków garażowych i roboty modernizacyjne budynków administracyjnych na terenie PE Klimontów i PE Ożar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328492 2020-02-26
godz. 09:30
Podkarpackie „Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351615 2020-02-26
godz. 09:30
Podkarpackie Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędną dokumentacją w ramach naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326446 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie Numer referencyjny: ZP.271.13.2020 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328471 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Poprawa efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, położonego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328687 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Dobudowa zewnętrznej platformy (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Domu Studenckim DS. Ikar Politechniki Rzeszowskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334428 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawy warzyw, owoców i warzyw kiszonych Numer referencyjny: DKw.2232.3.2020.SU Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy warzyw, o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336425 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w roku 2020 – III postępowanie Numer referencyjny: ZG....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338391 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Wol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339473 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Olszanica w 2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341400 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie wykazów synchronizacyjnych do celów prawnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341416 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji prawnej wraz z wnioskiem o założenie księgi wieczystej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341944 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340343 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343656 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi i egzaminami, dla uczestników kursów z jedno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343599 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Budzisz - boczna w Dębicy: Zakres robót obejmuje: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344474 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa narzędzi warsztatowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344782 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie HL02/02/15223 - siarczan cynku 1. siarczan cynku 24000 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328538 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Numer referencyjny: GKI.271.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia są ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347028 2020-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie analizy dotyczącej zgodności wykonanych robót na zadaniu pn.,,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)