Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - sprzęt laboratoryjny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8111685 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej celem poprawy konkurencyjności firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna 1. Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111973 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej celem poprawy konkurencyjności firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna 1. Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110742 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie pompy wody do układu chłodzenia dyfraktometru XRD Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia- stanowiący Załącznik nr 1.1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112508 2021-05-10
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/110/2021 Sprzedaż i dostarczenie pompy wody do układu chłodzenia dyfraktometru XRD

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063898 2021-05-11
godz. 09:00
Podkarpackie Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w RBC Bearings Polska Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrum powlekania p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091643 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup 4 sztuk dygestoriów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116833 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118376 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie odczynników i materiałów laboratoryjnych do zajęć dydaktycznych dla Instytutu Nauk Medycznych Część 1 Sprzedaż i dostarczenie materiałów jednorazowego użytku przezna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075979 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, NIE używanego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego Numer referencyjny: ZP/UR/70/2021 Zadanie nr 1: Sprzedaż ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079155 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/70/2021 Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersyte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120595 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Podkarpackie Centrum Innowacji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122916 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa zestawu deweloperskiego do pracy z czujnikami oraz jednostki inercyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081289 2021-05-18
godz. 11:00
Podkarpackie „Dostawa mikroskopu AFM, kalorymetru, analizatora parametrów krytycznych, spektrofotometru, dygestoriów, wagi laboratoryjnej, pieca komorowego” Numer referencyjny: ZP/UR/81/2021 Mikroskop AF...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082589 2021-05-18
godz. 11:00
Podkarpackie ZP/UR/81/2021 „Dostawa mikroskopu AFM, kalorymetru, analizatora parametrów krytycznych, spektrofotometru, dygestoriów, wagi labora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087263 2021-05-20
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, NIE używanego, sprzętu laboratoryjnego w ramach doposażenia Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego URz, stanowisko do biomechanicznej analizy ruchu Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080170 2021-05-21
godz. 12:00
Podkarpackie Zestawów tensometrów, uchwytów do tensometrów oraz kół prowadzących Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są zestawy tenso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096418 2021-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, NIE używanego, sprzętu laboratoryjnego w ramach doposażenia Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w stanowisko pomiarów an...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096437 2021-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż wraz z dostawą wielofunkcyjnego urządzenia diagnostycznego – tablet medyczny – wskaźnik paluch-ramię oraz części do chromatografu cieczowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersyte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102683 2021-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Biologii Molekularnej Numer referencyjny: ZP/UR/49/2021 Sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Biolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106372 2021-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/49/2021 Sprzedaż i dostarczenie sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium biologii molekularnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114404 2021-05-31
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa systemu bezpośredniego obrazowania laserowego w podczerwieni. Dostawa reflektometrów optycznych. Dostawa aparatury badawczej do pomiaru pola prędkości PIV 3D Numer referencyjny: NA/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105246 2021-05-31
godz. 11:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie zestawu pipet automatycznych NIEzbędnych do realizacji zadań w Zakładzie Biochemii i Biologii Komórki Numer referencyjny: ZP/UR/86/2021 Sprzedaż i dostarczenie zestaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111343 2021-06-02
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż wraz z dostarczeniem dwóch komór laminarnych oraz wytrząsarki orbitalnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego Numer referencyjny: ZP/UR/100/2021 Sprzedaż wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112509 2021-06-02
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/100/2021 Sprzedaż wraz z dostarczeniem dwóch komór laminarnych oraz wytrząsarki orbitalnej dla jednostek organizacyjnych Uni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112505 2021-06-07
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/104/2021 Sprzedaż wraz z dostarczeniem zestawu do obiektywnego pomiaru oraz analizy aktywności fizycznej dla Instytutu Nauk ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111557 2021-06-07
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż wraz z dostarczeniem zestawu do obiektywnego pomiaru oraz analizy aktywności fizycznej dla Instytutu Nauk o Zdrowiu. Numer referencyjny: ZP/UR/104/2021 Sprzedaż wraz z dostarczeniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112953 2021-06-07
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie aparatury naukowo-badawczej dla Instytutu Kolegium Nauk Medycznych Numer referencyjny: ZP/UR/103/2021 Sprzedaż i dostarczenie aparatury naukowo-badawczej dla Instytut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)