Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - elewacje - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7453320 2020-05-28 Podkarpackie Zlecę prace tynkarskie - Stalowa Wola Zlecę prace tynkarskie. Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493748 2020-05-28 Podkarpackie Zlecę wykończenie nowego mieszkania w stanie developerskim pod klucz - Rzeszów Zlecę wykończenie nowego mieszkania w stanie develo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493749 2020-05-28 Podkarpackie Zlecę położenie płytek w mieszkaniu 68 m2, w 30 letnim bloku - Rzeszów Zlecę położenie płytek w mieszkaniu 68 m2, w 30 letnim blok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493750 2020-05-28 Podkarpackie Zlecę skucie płytek - Rzeszów Zlecę skucie płytek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493751 2020-05-28 Podkarpackie Zlecę wymianę maski i zderzaka w Skodzie - Rzeszów Zlecę wymianę maski i zderzaka w Skodzie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493791 2020-05-28 Podkarpackie Zlecę ułożenie kostki brukowej 200 m2 - Brzozów Zlecę ułożenie kostki brukowej 200 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493792 2020-05-28 Podkarpackie Zlecę ułożenie kostki brukowej 40 m - Brzozów Zlecę ułożenie kostki brukowej 40 m. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495067 2020-05-28 Podkarpackie ŚWIADCZENIE USŁUG NAPRAW BIEŻĄCYCH ORAZ OKRESOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ POJAZDÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ŚW. OJCA PIO 1) świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492295 2020-05-28
godz. 07:00
Podkarpackie Zakup odzieży i obuwia medycznego (zamówienie z podziałem na 3 części) Numer referencyjny: Zp35/2020 Zakup odzieży i obuwia medyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7446159 2020-05-28
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych z podziałem na cztery części Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476870 2020-05-28
godz. 09:00
Podkarpackie „Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica Polska i Malinówka ”. Numer referencyjny: IIG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478959 2020-05-28
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000-0+510 Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491070 2020-05-28
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla 3 zadań, w zakresie sporządzenia map do celów projektowych, pod potrzeby opracowania projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493085 2020-05-28
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie ksz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478952 2020-05-28
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała. Oświetlenie drogi gminnej w Zarzeczu Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7436217 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie województwa podka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7472936 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówka na terenie Gminy Dydnia Oznaczenie postępowania: RIIiPP.271.25.2020.MG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476551 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa i zmiana użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „ Posterunku Policji” z wewnętrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476779 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej Numer referencyjny: IKR.271.10.2020 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7477798 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji dla zadania: Wykonanie projektu budowy oczys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483133 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach siedziby Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz Sekcji Eks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7462238 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie CEWNIKI, MASKI KRTANIOWE, ADAPTERY DO DRÓG ODDECHOWYCH, PROWADNICE W PAKIECIE I DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488117 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisko Dolne w 2020 roku w ramach dofinansowania z WFOSiGW w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489194 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komborni Numer referencyjny: EPP.271.4.2020 1) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7466469 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R –ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - etap1 Numer referencyjny: IMP.272.2.4.2020 1.Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7466629 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie – III etap Numer referencyjny: ZGK.271.1.2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492357 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie Gminy Łańcut” Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492228 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW ABLACJI SERCA Numer referencyjny: SZSPOO.SZPIGM.3810/34/2020 Przedmiotem przetargu/zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493103 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493080 2020-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego na cele sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe na działka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)