Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - obszary wodne i hydrotechnika - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8197719 2021-07-13
godz. 09:00
Podkarpackie „Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle” Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.31.2021 Przedmiotem zamówienia są „Usługi w zakresie utrzymania rzek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188004 2021-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie - Budowa brodzika wraz z infrastrukturą techniczną Część 1 1. Przedmiotem zamówienia są roboty bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187929 2021-07-14
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zad.pn.: Zabezpieczenie przed powodzią m. Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rz. Strug. Strug – etap I – odcinkowa przebudowa (....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182841 2021-07-08
godz. 11:00
Podkarpackie Konserwacja bieżąca cieków naturalnych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie – cz. 1 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.22.2021 Przedmiotem zamówienia jest: „Konserwacja bieżąca cieków naturalnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182778 2021-07-12
godz. 09:00
Podkarpackie Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Nadzoru Wodnego Dębica i Mielec Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.29.2021 Przedmiotem zamówienia są „Usługi w zakresie utrzymani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8180429 2021-07-01
godz. 09:00
Podkarpackie „Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Nadzoru Wodnego Mielec” Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.28.2021 Przedmiotem zamówienia są „Usługi w zakresie utrzymania rzek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177390 2021-07-05
godz. 11:00
Podkarpackie Utrzymanie zbiorników na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie – etap 1 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.19.2021 Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie zbiorników na terenie Zarządu Zlewni w Krośn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8167767 2021-06-30
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap II Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WFU/5/2021 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)