Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - uzdatnianie wody - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8408591 2021-09-28
godz. 07:50
Podkarpackie Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków na terenie obejmującym nieruchomość nr ewid. gr. 1990 położoną w miejscowości W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8371927 2021-09-29
godz. 08:00
Podkarpackie Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe - ETAP II Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8393611 2021-09-30
godz. 12:00
Podkarpackie „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie” Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie pracującej w tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403736 2021-10-01
godz. 14:00
Podkarpackie Przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419182 2021-10-11
godz. 12:00
Podkarpackie Zakup urządzeń i wyposażenia do stacji uzdatniania wody i ujęć wody Część 1: Szczegółowy opis znajduje się w OPZ - zał. 10 do SWZ i zał. 12.Istotne postanowienia umowy:Wynagrodzenie stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)