Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8408591 2021-09-28
godz. 07:50
Podkarpackie Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków na terenie obejmującym nieruchomość nr ewid. gr. 1990 położoną w miejscowości W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8371927 2021-09-29
godz. 08:00
Podkarpackie Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe - ETAP II Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8361524 2021-09-29
godz. 11:00
Podkarpackie BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BABICE, SKOPÓW I RUSZELCZYCE 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397573 2021-09-30
godz. 11:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Skorodeckiego w Ropczycach etap II”.1) W ramach zadania wykonane zostaną:1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8373943 2021-10-01
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej Numer referencyjny: ZP-I.271.63.178.2021 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ul. Morgowej n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403736 2021-10-01
godz. 14:00
Podkarpackie Przebudowa urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8393848 2021-10-04
godz. 12:00
Podkarpackie Modernizacja rurociągów wody przemysłowej (z Dn 800 stalowy na Dn 300 PCV) od budynku Ujęcia Wody w Nagnajowie do komór rozdzielcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397637 2021-10-05
godz. 11:15
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla Młodych w Sędziszowie Małopolskim”2. Zakres zamówienia:budowa s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406581 2021-10-06
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Maćkowicena którą składają się: 1) Kolektor główny z rur PCV o średnicy Ø200 mm – o d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407676 2021-10-06
godz. 12:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica w Przemyślu" - układ sieci przepompowni PP-9 i PP-9A (część II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8367616 2021-10-07
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Laszczyny .Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: kolektor grawitacyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410697 2021-10-07
godz. 11:00
Podkarpackie Remonty dróg leśnych i składów drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce Część 1: Naprawa dróg i składów w obrębie Kołaczyce Część 2: naprawa dróg i składów w obrębie Krosno Część 3: zakup i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409625 2021-10-07
godz. 12:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica w Przemyślu" - układ sieci przepompowni PP-7 (część II) w zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413164 2021-10-07
godz. 23:59
Podkarpackie Remont przepustów na szlaku turystycznym z Wołosatego na Przełęcz Bukowską oraz z Bukowca do Beniowej oraz wykonanie drewnianej kładki na torfowisku Tarnawa Wyżna Część 1: Część I zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412694 2021-10-08
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia o nazwie "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bóbrka i Solina – ETAP I" jest częściowa rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8381870 2021-10-11
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie TSSE Nowa Dęba – Etap I w zakresie: • Naprawa odcinkowa - od studni nr 1000 do studni nr 1005• Naprawa o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)