Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - instalacje - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7336048 2020-02-28
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Ustrzyki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343610 2020-02-28
godz. 00:00
Podkarpackie Remont cząstkowy dróg o nawierzchniach ulepszonych dla których właścicielem jest Gmina Jedlicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345804 2020-02-28
godz. 00:00
Podkarpackie Organizację szkolenia w zakresie: Nazwa szkolenia: Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym-II WJO Ilość os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351281 2020-02-28
godz. 00:00
Podkarpackie Kompleksowa dostawa - sprzedaż i przesył gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Ep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353459 2020-02-28
godz. 00:00
Podkarpackie Przeprowadzenie dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla grupy 438 dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I - III ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7356822 2020-02-28
godz. 07:00
Podkarpackie 1. WALCÓWKA FI6 ST3S DO WIĄZANIA PACZEK 24 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342394 2020-02-28
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa wyrobów garmażeryjnych głęboko mrożonych Numer referencyjny: Zp5/2020 Dostawa produktów garmażeryjnych głęboko mrożonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346194 2020-02-28
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa pojemników do frakcji selektywnej Numer referencyjny: ZP/5/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych nw....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347133 2020-02-28
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup i dostawa ciekłego azotu na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353845 2020-02-28
godz. 08:00
Podkarpackie Naprawy i przegląd techniczny pomp infuzyjnych prod. B.Braun typ Perfusor Compact o nr fab 112811, 112725, 54761.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355759 2020-02-28
godz. 08:00
Podkarpackie zawór kulowy- HL02/02/15253 1. zawór kulowy gwintowany DN 80 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338025 2020-02-28
godz. 08:30
Podkarpackie Wykonanie w 2020 r. przeglądów pojedynczych mieszkań w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332814 2020-02-28
godz. 09:00
Podkarpackie Remont dróg gminnych Numer referencyjny: SGiOŚ 271.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont dróg gminnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336170 2020-02-28
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy nabiału i różnych produktów spożywczych. Numer referencyjny: ZP.261.7-Z.2020, Postępowanie nr 19 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331585 2020-02-28
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań z zakresu genetyki i mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatorów oraz innych dodatkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353250 2020-02-28
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Kosz FLIP BIN 50L Zółty 7 SZT. 2. Kosz FLIP BIN 50L Zielony 7 SZT. 3. Kosz FLIP BIN 50L Brązowy 7 SZT. 4. Stojak do segregacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347996 2020-02-28
godz. 09:33
Podkarpackie Montaż bramy garażowej, modernizacja garażu OSP Krosno-Polanka PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Brama segmentowa ocieplana pianką gruboś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344432 2020-02-28
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 1093/3 pomiędzy działkami sąsiednimi nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346096 2020-02-28
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346122 2020-02-28
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej remontu i przebudowy dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346259 2020-02-28
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług transportowych polegających na przewozie pracowników Zamawiającego. Numer referencyjny: OR-IV.272.2.12.2020 1.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324920 2020-02-28
godz. 10:00
Podkarpackie Rewitalizacja terenów gminy Głogów Młp. w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – II etap” Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347687 2020-02-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa worków foliowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7352264 2020-02-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Fredropol

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335637 2020-02-28
godz. 10:30
Podkarpackie Wykonanie 8 przeglądów okresowych oraz konserwacja urządzeń myjni samochodowo-czołgowych funkcjonujących w systemie AWAS w komplek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341245 2020-02-28
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa wyposażenia do pojazdów. Numer referencyjny: ZP/25/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pojazdów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338841 2020-02-28
godz. 11:00
Podkarpackie Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Krośnie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343448 2020-02-28
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa szkoleniowa pt. Ocena projektów realizowanych w ramach PO WER i RPO na lata 2014-2020 o poniższych założeniach: 1.1 Liczba ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346082 2020-02-28
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346115 2020-02-28
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)