Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - zieleń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8111494 2021-05-11
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa polegająca na rewitalizacji pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej będącej w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110705 2021-05-11
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie usługi sprzątania obiektów ZTM w Rzeszowie Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania biurowca ZTM, przystanków komunikacji miejskiej w Rzeszowie oraz Dworca Lokalnego przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122778 2021-05-11
godz. 12:00
Podkarpackie Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach gminnych na terenie Gminy Czudec w 2021 r

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102350 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych polegających na doposażeniu placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia rekreacyjne dla osób 50+”. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109710 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa drzew i krzewów produkowanych w pojemnikach, oznaczonych etykietą wraz z dostawą niezbędnych materiałów w celu urządzania terenów zieleni” Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę roś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117592 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Koszenie rowów, poboczy i nieruchomości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122781 2021-05-12
godz. 12:00
Podkarpackie Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach gminnych w 2021 r. na terenie sołectwa Pstrągowa-dł. ok. 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117119 2021-05-12
godz. 14:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. KOSZENIE POBOCZY DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH.2. Koszenie odbywać się będzie wzdłuż dróg powiatowych i gminnych:1) orientacyjna długość dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110693 2021-05-13
godz. 00:00
Podkarpackie Sprzedaż drzewa na pniu Charakterystyka przedmiotu przetargu: 1. Sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce gminnej nr ewid. 11970/1 położonej w m. Wola Zarczycka: a) Pakiet nr 1 - olcha ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125679 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie 7031.3.2021 Zapytanie ofertowe na koszenie poboczy i pasów drogowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Koszenie poboczy i pasów drogowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125963 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127550 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż 59 sztuk drzew na pniu z nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. 460 obręb Niziny stanowiącej własność Gminy Orły, po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111457 2021-05-17
godz. 11:30
Podkarpackie Utrzymanie dróg leśnych i składów przejściowych drewna będących w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w 2021 r. I. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań:1) ZADANIE NR 1 obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110715 2021-05-19
godz. 08:30
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sprzyjającej aktywności społecznej i integracji mieszkańców w miejscowości Jasionka i Trzebownisko.Budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119863 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Odnowa dziedzińca szkół I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu i Medyczno–Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu Część 1 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117263 2021-05-25
godz. 10:00
Podkarpackie Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego. Zadanie: Rewitalizacja parku zdrojowego w Polańczyku-Zdroju C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)