Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - samochody specjalistyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8110422 2021-05-10
godz. 09:45
Podkarpackie Zakup pojazdu strażackiego dla OSP Bratkówka Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu strażackiego dla OSP Bratkówka, fabrycznie nowego, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu gotowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112363 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa nowoczesnej bazy do magazynowania i mieszania nawozów płynnych RSM z mikroelementami jako czynnik wzrostu innowacyjności św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106902 2021-05-11
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łęki Dukielskie 3.1. Przedmiotem zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera dokumentacja tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114108 2021-05-13
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa (fabrycznie nowej) posypywarki samozaładowczej – 1 szt. dla potrzeb Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych – II przetarg Przedmiotem zamówienia jest dostawa (fabrycznie nowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074193 2021-05-13
godz. 23:59
Podkarpackie Rozwój firmy EKOSERVICE Sp. z o.o. USŁUGI Sp.k. w wyniku inwestycji w specjalistyczną infrastrukturę technologiczną celem wprowadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114275 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 sztuk ambulansu transportowego, którego szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 do SWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę 2 sztuk ambula...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111471 2021-05-14
godz. 15:00
Podkarpackie Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów -Słocina 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075983 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawę 2 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2021 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119349 2021-05-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest „Zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 6x6 dla OSP Blizne” BFP.271.2.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099553 2021-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup 2 szt. pojazdów odladzających statki powietrzne Numer referencyjny: DH.261.9.21 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125296 2021-06-10
godz. 10:00
Podkarpackie „Zakup 2 szt. cystern lotniskowych celem zabezpieczenia NIEprzerwanych dostaw paliwa JET A-1 I Avgas 100LL do statków powietrznych” Numer referencyjny: DH.261.14.21 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)